Nyheter

Öresundsmetron: snabbare, grönare, smartare

Öresundsmetron är ett viktigt framtidsprojekt både för Sverige, Danmark och Europa. Den hjälper till att säkra kommande behov av hållbara godstransporter och fjärrtågsförbindelser till och från kontinenten.

Samtidigt främjas grön pendling och kollektivtrafik i Nordens största arbetsmarknadsregion. I Köpenhamn diskuteras en ny metrolinje, M5, som möjliggör anslutningen till Öresundsmetron. I Malmö pågår en fördjupad översiktsplan om hur Öresundsmetron kan ansluta i Malmö samt var stationerna ska placeras fram till Malmö C.

Snabbare!

Med en Öresundsmetro vidgas arbetsmarknadsregionen och en miljon fler människor får pendlingsavstånd tvärs Öresund. Restiden mellan regionens två största städer, Köpenhamn och Malmö, halveras till ca. 20 minuter. Med tågavgångar var 90:e sekund och en pålitlighet på nära 100 procent blir det väsentligt mer attraktivt att resa mellan Sverige och Danmark. Snabbare resor stimulerar jobb, utbildning, forskning och turism. En dynamisk och växande Öresundsregion är bra för hela Sverige.

Grönare!

Tunnelbana är energisnålt och klimatsmart. Metron uppmuntrar flera att åka kollektivt i stället för att ta bilen. När många pendlare och turister tar metron frigörs järnvägsutrymme på Öresundsbron som kan användas för fler godståg till och från kontinenten. Gods kan flyttas från lastbil till energi- och yteffektiva tåg, till nytta för klimatet.

Med Fehmarn Bält-tunneln halveras restiden med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg. Då behövs mer utrymme på Öresundsbron för smidiga och snabba fjärrtåg. Tåg blir ett realistiskt alternativ både för turister och affärsresenärer.

Smartare!

Metron går direkt in i Köpenhamns tunnelbana och det blir smidigt att ta sig vidare till andra resmål. Även på den svenska sidan blir det lätt att ansluta via Malmö C till andra transportsystem. Den kopplar ihop regionens många universitet och forskningsanläggningar. Med snabb pendling blir det lättare att attrahera studenter och världsledande forskning. Det betyder fler kvalificerade jobb och höjda utbildningsnivåer.

Öresundsmetron kompletterar Öresundsbron och de båda samspelar funktionellt, finansiellt och organisatoriskt. Det befintliga transportsystemet blir mer robust med mer kapacitet och bättre punktlighet. Sett till helheten är Metron en smart och kostnadseffektiv lösning, som ger många nyttor utan att det krävs andra stora eller helt nya investeringar.