Nyheter

Skiftet är här – nu har 5G gått om 3G i Sverige

Den svenska 5G-utrullningen har tagit fart på allvar och svenskarnas 5G-surfande har under det senaste året skjutit i höjden. Nu har för första gången någonsin den totala datavolymen i 5G-nätet gått om 3G-nätet.

– Det här skiftet symboliserar förändring, 5G flyttar på allvar in i mobilen. Vi kommer att fortsätta se en snabb ökning i 5G-nätet kommande år – 5G-tekniken är nu här på riktigt, säger Maria Jonsson, nätchef på Tre.

Att den totala använda datavolymen i 5G-nätet nu för första gången någonsin gått om föregångaren 3G visar snabbheten i 5G-utvecklingen och bereder vägen för stora förändringar för såväl konsument som för samhället i stort.

Kraftfullt 5G-nät möjliggör nya konsumentbeteenden

Enligt statistik från Sydkorea, som 2019 blev först i världen med att lansera 5G, konsumerar kunder med mobiler uppkopplade mot 5G-nätet i genomsnitt 2,5 gånger mer data än de med mobiler uppkopplade mot 4G-nätet. Det mycket kraftfulla 5G-nätet kan dock hantera en större mängd data från fler enheter samtidigt och är designat för att stödja en 100x gånger ökning i trafikkapacitet och nätverkseffektivitet jämfört med 4G. Det svenska 5G-nätet öppnar framåt upp för helt nya sätt att använda mobilen på och ger framför allt en stabil uppkoppling.

– Idag konsumerar den genomsnittliga mobilkunden mer än tre gånger så mycket mobildata som för 5-6 år sedan. Streaming har tydligt flyttat in i mobilen vilket syns på dataanvändningen, och nya kategorier så som gaming och arbetsrelaterade appar ökar. Nästan var tredje kund hos Tre har redan en telefon med stöd för 5G – modernare utrustning är också vad som behövs för den nya typen av konsumentbeteende och nyare mobiltelefoner som är mer kompatibla med 5G kommer att driva på utvecklingen än mer, säger Maria Jonsson, nätchef på Tre.

Mellan 2016-2021 tredubblade den genomsnittliga mobilkunden hos Tre sin dataanvändning och under 2022 har den fortsatt att öka – under årets åtta första månader konsumerade Tres kunder i genomsnitt 37 procent mer data per månad jämfört med samma period 2021. Största delen av all dataanvändning kommer idag från streamingtjänster som exempelvis Spotify, Netflix och YouTube, som tillsammans står för 45,3% av den totala mängden konsumerade data.

5G-nätet – ett mer klimatsmart och energieffektivare nät

Förutom att möjliggöra för framtidens teknik är 5G-nätet mer miljövänligt än sina föregångare. 5G-nätet är 90 procent merenergieffektivt jämfört med 4G-nätet sett till energiåtgång per producerad bit data och kräver så lite som 0,2 watt för att överföra en megabyte data.

– Ur miljösynpunkt innebär 5G-nätet ett stort steg i rätt riktning – det lägger bland annat grunden för effektiv energianvändning och utveckling av mer klimatsmarta arbetsmodeller. På Tre ser vi med stor tillförsikt fram emot kommande år där vi får fortsätta att driva på telekomsektorns positiva påverkan på kund och samhälle, säger Maria Jonsson.

Bild: torstensimon