Nyheter

Ronneby kommun skriver avtal med Freja för ökad digital inkludering

Freja eID Group AB meddelar att man slutit avtal med Ronneby kommun. Avtalet innefattar användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare och identifiering för medborgare med Freja eID+ till alla kommunala e-tjänster.

Freja är en statligt godkänd e-legitimation för användning i tjänsten och privat. Freja är också en fysisk ID-handling i mobilen för identifiering vid exempelvis apoteksärenden och paketutlämning och för att dela data med samtycke.

E-tjänstelegitimationen Freja OrgID används av allt fler kommuner, universitet och företag inte minst därför att Freja kan skilja på privat och rollbaserad användning.

Den privata e-legitimationen, Freja eID+, fungerar hos hundratals offentliga och privata e-tjänster och är ett alternativ för personer som inte kan ha andra e-legitimationer av olika skäl, exempelvis äldre och personer med skyddad identitet eller funktionshinder.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group:

– Det gläder mig att Ronneby kommun nu gör sällskap med nästan hälften av Sveriges kommuner som vill minska det digitala utanförskapet. Genom att erbjuda båda de statligt godkända mobila e-legitimationerna för medborgarna inkluderar man de 10% som av olika skäl inte kan ha BankID. Dessutom ger Frejas tjänstelegitimation unika fördelar kring användarvänlighet, regelefterlevnad och minimal administration.