Nyheter

Hybricon investerar i smart energilagring från Northvolt

Hybricon AB är pionjärer inom elektrifiering. Redan 2016 installerade Hybricon AB egenutvecklade produkter för toppbelastningsutjämning och nätbalansering i Umeå då nätkapaciteten inte räckte till för kundens behov. 

Hybricon har under de senaste två åren ställt om bolaget från att utveckla egna produkter till att bli ett kunskapsbolag som samarbetar med större producerande bolag. Det är därmed en fullt naturlig utveckling som nu sker när Hybricon beslutar om att investera i smart energilagringsutrustning från Northvolt.

I ett första steg har Hybricon valt att investera i ett Voltpack Mobile System från Northvolt. Det är ett batterilager som är transporterbart och skalbart, utvecklat och producerat av Northvolts avdelning för batterisystem, Northvolt Systems.  Det finns även pågående diskussioner mellan Northvolt och Hybricon gällande ytterligare samarbetsmöjligheter.

– Vi ser fram emot att bryta ny mark tillsammans med Hybricon, säger Emad Zand, President på Northvolt Systems. Med Voltpack Mobile System kommer de att kunna hjälpa marknaden att slå sig fri från behovet utav dieselgeneratorer, även integrera sin redan gedigna erfarenhet inom laddinfrastruktur och elektrifieringen av tung fordonsindustri.

Hybricon ser nu stora möjligheter inom området smart energilagring och har ett antal pågående diskussioner med kunder inom såväl infrastruktur som event & festivalarrangemang.

– Vi har på kort tid fått ett väldigt gott intryck av både produkterna och teamet som arbetar på Northvolt. Vi ser fram mot att utveckla affären och ett vidare samarbete med både kunder och Northvolt säger Mårten Fuchs, VD på Hybricon. Kunderna börjar nu på allvar uppskatta vår förmåga att applicera specifika lösningar inom elektrifiering och vi har upplevt ett väldigt stort intresse när vi diskuterat möjligheterna inom smart energilagring. Det finns helt enkelt en stor vilja att komma vidare från fossila bränslen avslutar han.