Nyheter

En svetsbransch i förändring

Inom få branscher har automatisering och den pågående robotiseringen varit så påtaglig som för svetsbranschen. Men var är egentligen utvecklingen på väg? Och vad driver den.

I takt med att det blir alltmer vanligt med hel- och delvis automatisering så har robotlösningar på många håll kommit att bli en nödvändighet. Inte minst inom svetsindustrin där robotar numera utför en betydande del av det löpande svetsarbetet.

Förändringen har kommit att innebära såväl möjliga fördelar som utmaningar. På det stora hela har de branscher som kan dra nytta av automatisering redan tagit steg mot att göra robotar till en iven del av verksamheten.

Vi har tittat på några av anledningarna till varför robotar fortsätter att vara i stor efterfrågan.

Ständigt mer påtagliga effektivitetskrav

Den senaste tiden har på alla sätt och vis präglats av ständigt tilltagande krav på effektivitet. För många branscher har det varit en utmaning att upprätthålla kvalitet samtidigt som man skalar upp produktionen. I ett påtagligt globaliserat klimat blir det svårt att hålla jämn takt om man inte klarar av att möta reella behov.

För många har det varit svårt att tillgodose efterfrågan och samtidigt säkerställa ändamålsenlig och pålitlig svetsning. Här fyller robotarna en viktig funktion då de både avlastar och möjliggör kvalitativa resultat.

Tar till vara på mänskliga resurser

Trots att föreställningen länge var att automatiseringen skulle tränga bort mänsklig arbetskraft så har det motsatta visat sig stämma. I takt med att svetsrobotar gjort intåg i svetsbranschen så har mänsklig arbetskraft frigjorts till såväl specialiserat som övervakande arbete. Många verksamheter ser även att de med hjälp av robotlösningar blir mindre beroende av extern kompetens.

Övergången till automatiserade arbetssätt har även resulterat i efterfrågan på särskild kunskap. Detta har resulterat i att många verksamheter väljer att stärka sin kompetens på plats för att få större kontroll över hur de väljer att automatisera arbetet.

Utmaningar kvarstår

Trots att många fördelar är väl etablerade så innebär förändringen även utmaningar. Effektiv tillämpning av robotar kräver särskild kompetens. Speciellt om man vill kunna använda robotarna till varierade ändamål. Att på plats ha tillgång till denna sorts kunskap är inte alltid en självklarhet.

Då robotar kan innebära ganska betydande inköpskostnader är det även ett måste att verkligen till fullo dra nytta av robotarnas kapacitet. Det kan skapa svåra avvägningar där en manuell uppgift kan behöva anpassas.

På det stora hela är fördelarna högst påtagliga och samtliga industrier kan redan nu dra nytta av kollaborativa robotar.