Nyheter

Här är finalisterna i Laddguldet 2022

Laddguldet 2022 ska kora Sveriges mest framträdande kommun och fastighetsägare som på ett långsiktigt sätt främjar användandet av laddbara fordon. Sju finalister står klara för final, med en tydlig gemensam nämnare.

Konkurrensen är hård i årets omgång av Laddguldet 2022 där Sveriges kommuner och fastighetsägare ställs sida mot sida i deras arbete att främja laddbara fordon. Den 2 december koras vinnarna på elbilsmässan eCarExpo i Göteborg. I topp står sju finalister med den gemensamma nämnaren ”kärnverksamhet”.

– Att juryn har ett svårt arbete i år är ett positivt besked för Sveriges omställning till hållbara resor och transporter. Alla nominerande står inför olika utmaningar och förutsättningar men de sju som ses i final samlas alla kring ”a scense of urgency”. Vi bevittnar ett attitydskifte där omställningen är en naturlig del av kärnverksamheten, inte ett sidospår för eldsjälen, säger Maria Stenström, juryordförande och ansvarig för mobilitet och beteendefrågor vid 2030-sekretariatet.

Finalisterna i Laddguldet 2022 är:

Kategori: kommun

Umeå, Stockholm och Lidköping

Kategori: fastighetsägare:

Vasakronan, Castellum, Falkenklev och Samhällsbyggnadsbolaget

Varför kommuner och fastighetsägare? Sveriges kommuner spelar en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för företag och boende att ställa om till eldrivet, och som föredöme genom sin egen eldrivna fordonsflotta. Fastighetsägare är navet i vardagen. Att kunna ladda hemma, som gäst och förbipasserande. Fastighetsägarna har också en unik möjlighet att fungera katalysator i ett större ladd- och energisystem för omkringliggande fastigheter, samhälle och staden.

– Det handlar om ett systemtänk. Vi noterar i årets Laddguldet att aktörer inom båda kategorier i allt högre grad vänder sig till hela fordonsflottan med alltifrån personbilar till tunga lastbilar och arbetsmaskiner. Det är ett viktigt steg som vi hoppas fler kan ta efter, säger Maria Stenström.

Bland finalisterna har de mindre fastighetsägarna och kommunerna utmärkt sig för sitt helhetstänk. Det familjeägda Falkenklev har trots sin storlek på kort tid skapat Sveriges största laddpark för tung trafik. Initiativen är omfattande med satsningar på såväl fordon, laddplatser, elproduktion från solceller och frekvensreglering med batteripack. På liknade sätt ligger Lidköping i framkant med ny teknik, stora investeringar i publik laddinfrastruktur och 100 % elektrifiering av stadstrafiken.

I Stockholm syns ett tydligt systemtänk. Med Elektrifieringspakten skapar de samordning mellan aktörer från bl.a. fastighet, transport, drivmedel, forskning, mjukvara, hårdvara och elförsörjning. Ett aktivt samarbete har inletts med elnätets ägare Ellevio för att effektivisera installationen av laddgator.

SBB sticker ut med deras volymsatsningar på 40 000 laddpunkter. Att de dessutom har ett stort bestånd hyresfastigheter möjliggör elektrifiering till en viktig bostadsgrupp som annars lätt hamnar efter.

Laddguldet 2022 delas ut fredagen 2 december 2022 på eCarExpo, Svenska Mässan Göteborg, med prisutdelare Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Juryn för Laddguldet 2022 består av representanter från Allmännyttan, Fastighetsägarna, eCarExpo, Mobility Sweden, Power Circle, Sveriges Åkeriföretag och Klimatkommunerna. Juryns ordförande och sammankallande är Maria Stenström, 2030-sekretariatet.