Nyheter

PTC förvärvar ServiceMax

PTC meddelar idag att företaget har undertecknat ett avtal om att förvärva ServiceMax för cirka 1,46 miljarder dollar kontant på skuldfri, kontantfri basis från en enhet som majoritetägs av Silver Lake. ServiceMax är ett ledande företag inom molnbaserad, produktcentrerad mjukvara för hantering av Field Service Management (FSM).

Förvärvet förväntas stärka PTCs erbjudanden inom closed-loop PLM genom att utöka den digitala tråden av produktinformation till att innefatta Enterprise Asset Management (EAM) och FSM-kapacitet. Under förutsättning att ett myndighetsgodkännande och andra tillämpliga stängningsvillkor är uppfyllda förväntas transaktionen vara slutförd i början av januari 2023.– Tillägget av ServiceMax kommer att realisera en viktig del av PTC:s closed-loop PLM-strategi, säger Jim Heppelmann, President och CEO, PTC. PLM-förmågan, som PTC länge har erbjudit ingenjörs- och tillverkningsavdelningar, gör det möjligt att skapa en digital defintion av alla produktkonfigurationer. ServiceMax kommer att komplettera detta genom att tillhandahålla ett system för övervakning och service av produktindivider, efter att de lämnar fabriken. Efter slutförandet av detta förvärv kommer PTC att kunna komplettera hela den digitala produktdefinitionen från våra CAD- och PLM-lösningar med detaljerad användningsinformation från våra IoT-lösningar och den kompletta support- och servicehistoriken från ServiceMax. PTC står inför att vara det enda företaget som kommer att kunna erbjuda tillverkare denna heltäckande bild av sina produkter i livscykelns alla skeden.– ServiceMax och PTC har en långvarig relation som grundar sig i våra kunders gemensamma profil, de naturliga synergierna i våra produkter och en delad förståelse för vikten av produktdata i olika skeden av livscykeln, säger Neil Barua, CEO, ServiceMax. PTC har en stark meritlista och nu, efter den tillväxt och innovation vi har uppnått under vårt partnerskap med Silver Lake, är vi glada över att vårt ServiceMax-team nu kan stärka servicedelen inom PTCs digitala tråd och PLM-portfölj.PTC och ServiceMax har varit partners sedan 2015 och stödjer båda tillverkare av komplexa lösningar för medicintekniska produkter, industriprodukter, och produkter inom flygindustrin och relaterade vertikaler. Dessa tillverkare ser fältservice som en strategisk del av sina verksamheter för att bibehålla produktprestanda, förlänga sina produkters livscyklar, öka kundnöjdheten, driva tillväxt och öka lönsamheten.ServiceMax tillhandahåller omfattande molnbaserade FSM-funktioner byggda på Salesforce-plattformen. Dessa funktioner inkluderar att hantera all relevant information om produkter, såsom produktbeskrivning, serienummer, servicehistorik mm, skapande och hantering av arbetsordrar, samt schemaläggning och utskickande av tekniker. ServiceMax FSM-funktioner är även nära integrerade med Salesforces CRM-system.

ServiceMax FSM-funktioner kommer att komplettera PTCs hela portfölj för den digitala tråden, utnyttja produktdefinitionsdata från PTC:s Creo®- och Windchill®-lösningar, erbjuda tekniska publiceringsmöjligheter från PTC:s Arbortext®-mjukvara, reservdelshantering i PTC:s Servigistics®-mjukvara, IoT och Digital Twin-funktioner från PTC:s ThingWorx®-lösningar, samt AR-funktioner (augmented reality) från PTC:s Vuforia®-mjukvara. Genom att exempelvis fjärrövervaka anslutna produkter med ThingWorx, kan kunder proaktivt upptäcka servicebehov och automatiskt generera serviceordrar genom ServiceMax. Servicetekniker kan utnyttja 2D-arbetsinstruktioner från Arbortext eller från Vuforia-skapade 3D AR-arbetsinstruktioner, som härrör från information kring produktens digitala produktdefinition, skapad i Creo och hanterad i Windchill. FSM-funktionerna gör det dessutom möjligt för tekniker att få en mer detaljerad förståelse av serviceaktiviteter för att bättre optimera reservdelslager med Servigistics.Transaktionsdetaljer och ekonomisk påverkan

Köpeskillingen kommer att finansieras i två steg, med 808 miljoner dollar som betalas vid avtalets stängning och 650 miljoner dollar som betalas i oktober 2023. Transaktionen kommer att finansieras med kontanter, lån under PTCs befintliga kreditfacilitet, samt med ett nytt lån på 500 miljoner dollar. ServiceMax förväntas bidra med cirka 160 miljoner dollar i ARR för PTCs andra kvartal 2023.Transaktionen förväntas bidra till PTCs kassaflöde under räkenskapskapsåret 2023 från verksamhetdrift, fritt kassaflöde och de justerade målen för fritt kassaflöde.PTCs ledning lämnade ytterligare information om det föreslagna förvärvet under sitt Investor Day-evenemang.

Mer information om det finns här: 

FY’23 Investor Day event.