Nyheter

CO₂ utsläppen med Aurora Botnia har mer än halverats

Wasalines nya färja Aurora Botnia kom i trafik på hösten 2021. Då färjan byggdes skulle den bli världens miljövänligaste passagerarfärja i sin klass. Nu ett år senare finns det data över utsläppen av CO₂. Resultaten är mycket bra.

Under Aurora Botnias första år har de totala utsläppen minskat med 51,8%. Aurora Botnia kör mera avgångar än den gamla färjan Wasa Express. Således har utsläppen per resa minskat ännu mera. CO₂ utsläppen per resa minskade med 67,2%. Siffrorna har analyserats mot Wasa Express första år 2013.

Wasa Express körde med tjockolja och marin diesel. Aurora Botnia har kört med LNG (naturgas) och marin diesel. De totala utsläppen har minskat från 22 000 ton CO₂ från Wasa Express till 11 000 ton på Aurora Botnia. Utsläppen per resa har minskat från 29,57 ton till 9,71 ton.

– Minskningen av utsläppen är otroligt hög trots alla utmaningar med höga bränslekostnader – där vi har varit tidvis forcerade att trafikera på VGO (eller marin diesel). Utsläppen skulle ha varit ännu mindre om vi hade kunnat köra med LNG hela tiden, men pga. av det enormt höga priset har det inte varit möjligt. Vi jobbar vidare med olika åtgärder för att minska utsläppen kontinuerligt och vi strävar till att också i framtiden vara världens mest miljövänliga passagerarfartyg. De kommande reglerna om utsläppshandel ser vi som positivt ifall de gäller alla rederier och fördelas rättvist, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.