Nyheter

Ny studie om svenska elbilsförares ladd- och körvanor

Forskare på Chalmers Tekniska Högskola har i oktober inlett en studie om svenska elbilsförares ladd- och körvanor. Målet är att kartlägga laddningsvanor och körbeteenden hos elbilsägare med olika demografiska profiler. Studien ska ge ett gediget underlag kring hur, var och när svenska elbilsägare laddar, hur de kör och hur fordonets batteri påverkas av temperaturskillnader under olika årstider och geografiska delar av landet.

Projektet är en del av den större Chalmers-studien ”ett elsystem för elfordon” som syftar till att ge en tydlig bild av vad som kommer att krävas av våra elnät för att klara ökningen av elbilsanvändandet.

Den information som behövs för att genomföra studien samlas in med hjälp av det globala företaget Geotab från Kanada, som är världsledande på att ta in och analysera fordonsdata. KGK är Geotabs svenska distributör.

Sedan våren 2022 finns Geotab på den svenska marknaden, och KGK distribuerar lösningen till bland andra företaget Bara Posten.

Chalmers Tekniska Högskola kommer att arbeta med studien under ett års tid, fram till hösten 2023. Cirka 400 fordon är involverade, från 25 olika tillverkare och med stor geografisk spridning. Deltagarna har valts ut för att representera personer och familjer med olika demografiska profiler.

Tekniken bakom lösningen är så kallade OBD-enheter (On-Board-Diagnostics) som kopplas till bilen och med hjälp av telematik samlar in en mängd olika data. Beroende på vad användaren vill veta om fordonet och hur uppgifterna är tänkta att användas, skräddarsys en användarportal med applikationer och tjänster som uppfyller kundens behov. Informationen som går att få fram med tekniken är i stort sett obegränsad. Det innefattar till exempel GPS-inställningar, motordata, körstil, mätarinställningar, körjournal och så vidare. Lösningen kan exempelvis användas av företag för att optimera budbilsrundor, planera laddning, klimatanpassa körningen och minska koldioxidutsläpp, schemalägga fordonservice med mera.

2030 beräknas det finnas tre miljoner elbilar på de svenska vägarna, och vi står därför oundvikligen inför en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för laddning, längs vägarna, vid våra bostäder och i parkeringshusen. Studien är den första i sitt slag och den kommer att leda till information som inte tidigare funnits tillgänglig. Eftersom Geotab är unika när det kommer till att kunna läsa av elstatus i realtid var tekniken ett självklart val för forskarna bakom studien.

– Erik Bengtsson är produktchef på KGK ser stora möjligheter med Geotab. I och med den här studien bidrar vi med underlag till Elektrifieringskommisionens arbete med att påskynda elektrifieringen i samhället, i syfte att sänka utsläppen från transportsektorn. Det känns både viktigt och roligt, säger Erik.

Utöver den typ av kartläggning som forskarna arbetar med, har tekniken och de många tjänster som kan kopplas till den, många användningsområden för olika verksamheter. KGK-kunden Bara Posten började använda Geotab för att effektivisera sina budrundor, köra mer hållbart och bygga ett eldrivet företag med så stor utväxling som möjligt. För att ge sina anställda ett incitament till en mer miljömedveten och kostnadseffektiv körning har de använt sig av en tävlingsmodul där föraren belönas med en vinst för klok körning när informationen från Geotab sammanfattas i slutet av månaden. Geotabs erfarenheter har visat att detta är en framgångsrik metod och att företag som jobbar aktivt med tävlingar och uppföljningar av förarna i snitt spar ca 14% i bränsleförbrukning och slitage.