Nyheter

Botnia Hydrogen utvecklar vätgasproduktion och tankstationer i Piteå och Arvidsjaur

Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet kommer Botnia Hydrogen AB att bygga två vätgastankstationer i de nordsvenska kommunerna Piteå och Arvidsjaur. Stationerna kommer att innehålla anläggningar för vätgasproduktion i 1-2 MW-skala samt lagring av gasen och är främst avsedda för tunga lastbilar och bussar. Produktionen planeras starta under andra halvåret 2023.

Transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och utmaningen är att minska dessa, särskilt inom området tunga transporter, där nyttolasterna är avgörande för optimerade transportlösningar och tillförlitligheten/effektiviteten måste upprätthållas under säsongsvariationer, till exempel mycket låga vintertemperaturer. Botnia Hydrogen erbjuder en tillförlitlig försörjningslösning på viktiga platser. Detta är det första steget på vägen mot en infrastruktur för vätgastankning av vätgas i norra Sverige.

Botnia Hydrogen AB är ett konsortium av företag som inkluderar Zelk Energy AB, ett projektutvecklingsföretag inom förnybar energi, Skoogs Bränsle AB, en distributör av transportbränsle i norra Sverige, Lhyfe, en producent och leverantör av grön och förnybar vätgas, och Metacon AB (publ.), en leverantör och distributör av utrustning för vätgasproduktion och vätgastankning. Norrlandsfonden stödjer projektet genom ett konvertibellån.

– Detta projekt banar väg för genomförandet av vätgasförsörjning för tunga transporter i detta mycket viktiga område i Sverige – ett område som nu är känt som epicentrum för energiomställningsprojekt. Lhyfe har gått med i konsortiet för att bidra med sin erfarenhet från sina andra vätgasprojekt, men framför allt för att samarbeta med andra företag och nyckelpersoner som delar samma kärnvärden och är inställda på att göra en förändring nu. Vi är säkra på att grön och förnybar vätgas snabbt kommer att bli en hörnsten i övergången till ett fossilfritt samhälle, från norr till söder, säger Björn Santana Arvidsson, Area Manager Nordics & UK för Lhyfe.

De offentliga vätgastankställena kommer att vara i drift under andra halvåret 2023.