Nyheter

Liquid Wind befäster Göteborg som europeiskt nav för elektrobränslerevolutionen

För att uppmärksamma den snabba utvecklingen inom elektrobränsleområdet samlar Liquid Wind idag en grupp partnerföretag i Göteborg, det nya navet för elektrobränsle i Europa. Liquid Wind har redan två projekt planerade för Sverige och planerar att ha över tio anläggningar år 2030 med ambitionen att växa till över 500 år 2050. Nu accelereras omställningen mot en hållbar sjöfart.

Den första december samlas ledande aktörer i elektrobränslenäringen när Liquid Winds vd och grundare Claes Fredriksson, tillsammans med samarbetspartners presenterar de senaste framstegen och planerna framåt för att storskaligt börja leverera svenskt, grönt flytande elektrobränsle och minska sjöfartens koldioxidutsläpp.

Det första projektet, FlagshipONE i Örnsköldsvik, utvecklas av Liquid Wind i samarbete med Ørsted och kan bli Europas första storskaliga gröna elektrobränsleproduktions-anläggning. Nästa anläggning kommer att byggas i Sundsvall och ytterligare tre anläggningar planeras inom kort för Norden, inklusive Sverige. Tillsammans kommer dessa anläggningar att stå för minst 300 000 ton grönt e-bränsle per år. Den snabba utvecklingen möjliggörs av ett unikt partnerskap mellan Liquid Wind och flera ledande företag inklusive Alfa Laval, Carbon Clean, Siemens Energy och Topsoe. Det är ingen tillfällighet att många av Liquid Winds initiala projekt är planerade för Sverige, eftersom landets stora vindkraftspotential och storskaliga tillgång på biogen koldioxid gör Sverige till en mycket attraktiv marknad för produktion av elektrobränslen.

– Vi har bara påbörjat resan mot att vara den ledande aktören inom elektrobränsle. Vårt flytande elektrobränsle är det mest hållbara och snabbast implementerbara gröna alternativet till fossila sjöfartsbränslen. Det är också det i särklass bästa gröna alternativet när elektrifiering, med exempelvis batterier, inte fungerar på grund av räckvidd eller volym, säger Claes Fredriksson.

Göteborgs hamn bedriver ett mycket ambitiöst klimatarbete sedan många år och ser elektrobränslen som en viktig komponent i den bränslemix som behövs i den breda, gröna omställning som sjöfarten står inför. Även den svenska regeringen har valt ut elektrobränsleinitiativet i Göteborgs hamn som ett bidrag i det internationella initiativet Green Shipping Challenge som lanserades under COP27 i Sharm-el-Sheikh.

– Vi är redan idag en av norra Europas viktigaste bunkerhubbar och vi siktar mot att ta samma position när det gäller elektrobränslen. Flera rederier som använder Göteborgs hamn idag har fartyg redo att köra på elektrobränsle på väg och vi har driftsföreskrifterna på plats för att kunna bunkra dessa fartyg, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB. 

Elektrobränsle är en av de viktigaste lösningarna i omställningen mot en hållbar sjöfart. Med Göteborgsbaserade Liquid Wind som draglok tillsammans med ett nätverk av ledande samarbetspartners accelererar nu omställningen. Göteborg tar nu ännu ett kliv mot att utveckla en ny grön näring och befästa positionen som Europas nav för elektrobränslen.