Nyheter

Familjeföretag som erbjuder stora och små tjänster

Utöver traditionella transporter och maskintjänster erbjuder Broby Mark & Maskin även rälstransporter. Företaget är specialiserat på järnvägsarbeten med spårgående maskiner. En unik produkt är borrning för betongfundament till kontaktledningsstolpar.

När Högdalsdepån i Stockholm byggs ut levererarar Broby Mark & Maskin transporter och maskintjänster till projektet. Grusmaterial körs dit och schaktmassor körs därifrån. Dessutom står företaget för all transport av räls till bygget.

– Vi är specialiserade på maskintjänster och transporter till järnvägsarbeten. Alla våra grävmaskiner och traktorgrävare är tvåvägsmaskiner som kan gå både på och utanför spåret, säger Mattias Lundin Breidenskog som är vd på Broby Mark & Maskin AB.

Företaget tar inga egna entreprenader utan är ett tjänsteföretag som tillhandahåller maskiner och lastbilar på löpande räkning enligt avtalade priser. Mottot är att lösa kundernas problem, stora som små.

Säkra materialtillgång

Bygget av Högdalsdepån som är ett långt projekt som kräver framförhållning. Pandemin visade hur viktigt det är att säkerställa materialtillgången.

– Därför har material köpts eller säkrats upp på olika sätt för att vi inte ska stå utan under de fyra och ett halvt år som projektet pågår. Men det finns inte plats att lagra allt på byggplatsen, så därför hyr Broby Spår en yta hos oss där vi magasinerar materialet och vi kan se till att materialet finns på plats när det behövs i entreprenaden.

Broby Mark & Maskin är ett familjeföretag som startades 1994 av Mattias föräldrar Anders Lundin och Anna Breidenskog. Även Mattias syster Marielle Lundin Breidenskog är verksam i företaget som ekonomi- och fastighetschef.

Transport och bockning av räls

Från starten var verksamheten inriktad på järnvägsentreprenad. I början av 2000 tillkom även lastbilar och 2006 fick företaget kontrakt med Stena Recycling som transportör.

– I dag har vi 30 egna och 10 lejda lastbilar varje dag som kör åt Stena Recycling. Den delen av företaget har blivit större än maskindelen. Men det är en fördel att ha två ben att stå på, konstaterar Mattias.

En av Broby Mark & Maskins specialiteter är transport av räls. För det har företaget byggt en krantrailer som kan lasta räls i 20-meterslängder.

Tillsammans med Broby Spår har företaget även byggt en bockningshall.

– Där kan Broby Spår bocka all räls och strömskena till Högdalsdepån i rätt tid, i stället för att köpa in färdigbockad räls och strömskena från Europa. Det spar en hel del transporter.

Kontaktledningsfundament

En annan unik produkt som Broby Mark & Maskin erbjuder är borrning för Mofix 355 fundament för kontaktledningsstolpar till järnväg. Den traditionella metoden är att gräva ett ganska stort hål och sätta ner ett stort betongfundament. Med Mofix borras ett hål i marken och sedan fälls ett fundament ner i hålet. Därefter pumpas betong ner och fyller upp runt fundamentet.

– I och med att vi inte behöver gräva blir det inga sättningar och risken att spåret ska bli underminerat elimineras, påpekar Mattias Lundin Breidenskog.