Nyheter

700 miljoner kronor till stärkt hamnlogistik

Det blir en massiv satsning på logistik i Halmstad närmaste åren. Det står klart sedan Halmstad kommun i veckan offentliggjorde sin budget för att utveckla och stärka infrastrukturen i och runt hamnen.

Totalt ska 700 miljoner kronor investeras under de närmsta fem åren. Investeringen omfattar etapp två av Södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår.

– Nu spänner vi bågen och gör en rejäl satsning på infrastruktur och logistik i Halmstad. Halmstad är en starkt växande logistikhub och med investeringen kommer vi att skapa mycket goda förutsättningar för effektiva transporter till och från hamnen, säger Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordförande. 

– Det här är resultat av ett långsiktigt strategiskt arbete och det är positivt att vi nu kan komma i gång med projekten. Efterfrågan på intermodala logistiklösningar i Halmstad är urstark och med etablering av ny järnvägsinfrastruktur i hamnområdet får vi goda förutsättningar för en ökad kapacitet och tillväxt inom järnvägssegmentet, säger Björn Alvengrip, VD HallandsHamnar AB.

Större djup och nya ytor I Oceanhamnen etableras en ny kaj på 200 meter och en ny yta för godshantering på 21 000 kvadratmeter. Det är exportvolymer från Stena Recycling som flyttas ut till den nya kajen där hamnbassängen får ett ökat djupgående på 12 meter. När hamnen kan ta emot mer djupgående fartyg finns potential att öka kapaciteten i detta segment med cirka 40 procent och samtidigt öppna upp för nya logistikflöden.

Byggnationen startar i början av 2023 och beräknas stå klar våren 2024. Hållbarhet och närmiljö i fokus Kajen i Oceanhamnen kommer att vädersäkras och ytorna höjs till tre meter över havet för att stå emot klimatförändringar. Det nya hamnområdet förbereds med modern teknik för att möjliggöra för eldrivna maskiner och fordon och så kallade smarta sensorer. På flera platser inom hamnområdet placeras dessa sensorer för att samla in data avseende miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar. Inom området upprättas ett högspänningsnät för att tillgodose framtida kapacitetsbehov och möjlighet att uppgradera effektuttaget vid behov.

– När vi flyttar ut godshanteringen från ett äldre hamnområde möjliggör vi också för stadsutveckling i den gamla hamndelen och minskar risken för buller och damm från godshanteringen, säger Björn Alvengrip.