Nyheter

Debatt: ”Som tågförespråkare är det svårt att ha förtroende för Trafikverket”

”Förslaget i den nuvarande regeringens budget att omfördela 750 miljoner kronor från järnvägsunderhåll till vägunderhåll kommer från Trafikverket.”

Det skriver Karin Svensson Smith (MP) var ledamot i riksdagens trafikutskott 1998 – 2010 och 2014 – 2018 samt expert i den statliga utredningen om järnvägens organisation SOU 2015:110 i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Tre M-politiker med ansvar för kollektivtrafiken, Carina Zachau, Kristoffer Tamsons och Peter Hermansson, riktar berättigad kritik mot Trafikverket och den tidigare S-regeringen (Aktuella frågor 1/12). Det är SJ och regionala trafikhuvudmän, till exempel Skånetrafiken, som möts av tågresenärers frustration över att inte kunna köpa tågresor i tid, tågförseningar och annat tågtrassel.”

”Men det är fler än Socialdemokraterna som är skyldiga till dagens dåliga villkor för järnvägstrafiken. Regeringen bör reda ut vems ansvaret är, men ännu viktigare är att den blickar framåt och identifierar vilka åtgärder som kan leda till att tågen går i tid, att fler tåg får plats på spåren och att all tågtrafik planeras med god framförhållning.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2022-12-09/som-tagforesprakare-ar-det-svart-att-ha-fortroende-for-trafikverket