Nyheter

Stora framsteg för Schneider Electrics AI-strategi under första året

För tolv månader sedan lanserade Schneider Electric sin AI at Scale-strategi och sin globala AI-hubb. Nu ser företaget en stabil grund för att genom AI skapa nytt värde, större besparingar och ökad effektivitet.

Schneider Electric, ledare inom digital transformation av energihantering och automation, informerar om de framsteg som gjorts med företagets strategiska initiativ AI at Scale. Med mer än 200 personer i AI-roller sedan 2021 har företaget stärkt sin grund för att möjliggöra nya intäktsströmmar, besparingar och effektiva arbetssätt.

Under det senaste året har Schneider Electric accelererat utvecklingen av AI genom att:

Utse sin första Chief AI Officer, Philippe Rambach

Implementera en global AI-hubb

Anställa över 200 AI- och dataexperter

Skicka in 18 patent för AI-teknik

Förbättra 15 lösningar med AI-funktioner

Utveckla över 20 interna AI-applikationer

Lansera en AI-kunskapsbas på se.com/ai

AI-hubben samarbetar med alla Schneider Electrics affärsenheter och funktioner för att hantera de mest brådskande kundutmaningarna. Genom att fokusera på effektivitet och hållbarhet har man arbetat med att vidareutveckla AI-applikationer inom området elektrifiering, automation och koldioxidminskning. Exempelvis omfattas lösningar för mikronät, larmhantering och HVAC-optimering för byggnader, hantering av elfordon, smart laddning och mycket mer. Erbjudanden som EcoStruxureTM Resource Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor eller EcoStruxure Autonomous Production Advisor är några exempel på AI-baserade lösningar som Schneider Electric använder.

AI för hållbarhet

– På Schneider Electric ser vi en stor efterfrågan från våra kunder när det kommer till att utnyttja data för operativ effektivitet, elektrifiering och automatisering. De växande energikostnaderna gör att många vänder sig till AI-applikationer för att hantera, förutspå och optimera sin energiförbrukning. Vi använder AI för att förbättra datadrivet beslutsfattande, smidighet och koldioxidminskning. Det har aldrig varit mer synligt att resurs- och energieffektivisering ökar företagets lönsamhet, säger Peter Weckesser, Chief Digital Officer på Schneider Electric.

Första året som Chief AI Officer

– På Schneider Electric jobbar vi med AI för en god sak och för att kunna ta itu med det största problemet i vår generation – klimatförändringarna. Jag har nu haft den här rollen i ett år och jag är glad över att kunna vidareutveckla AI för många av våra produkter och tjänster. Våra kunder litar på att vi hjälper dem att lösa sina utmaningar i stor skala, och de inser att vår avancerade AI-teknik och domänexpertis gör Schneider Electric till rätt partner i dessa svåra tider, säger Philippe Rambach, Chief AI Officer på Schneider Electric.

Interna AI-applikationer

På den interna effektivitetssidan samarbetar Schneiders AI-hubb med alla team för att avlasta anställda från dagliga manuella uppgifter. Det gör att de kan ägna mer tid åt kunder, dataanalys, kontinuerliga förbättringar och beslutsfattande i realtid.

Bland interna AI-applikationer lanserade företaget en virtuell försäljningsassistent, som erbjuder ett helt ekosystem av uppkopplade verktyg som stödjer försäljningseffektivitet med datadrivna rekommendationer. Det ger anpassade och användbara insikter om exempelvis produktrekommendationer, beställningsmönster och avveckling av produkter.