Nyheter

Synbesiktningen 2022: Närmare 700 000 bilförare kör fortfarande med olaglig syn

Cirka 700 000* bilförare i Sverige kör med olaglig** syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Resultatet av Synbesiktningen 2022 visar att tio procent, motsvarande cirka 700 000 bilförare i Sverige, fortfarande kör med olaglig syn. Synbesiktningen har genomförts årligen sedan 2008 och över 30 000 syntester på bilförare runt om i landet visar likvärdiga siffror vartenda år. Bilförarna vill se lagkrav på synkontroll vid körkortsförnyelse likt många andra EU-länder har, men politikerna agerar inte.

Nio av tio vill se krav på synkontroll vid körkortsförnyelse

Enligt attitydundersökningen som genomförs i samband med Synbesiktningen vill nio av tio bilister i Sverige se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse, varav 77 procent senast från 55 år.

– Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar både normala och svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Tre av fyra tycker det är svårt att köra i mörker

I undersökningen uppger 74 procent av bilförarna över 45 år att de upplever att det är svårare att köra bil i mörker. Detta kan också bekräftas vetenskapligt av Synoptiks optiker.

– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022

10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.

74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt köra bil i mörker.

88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.

85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2022 genomfördes under perioden 3–30 oktober. 1 896 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 376 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här:

 www.synoptik.se/synbesiktningen.

* Baserat på Trafikverkets siffror från oktober 2022, 6 726 213 B-körkortsinnehavare i Sverige.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.