Nyheter

Skanska bygger tunnel i Rogaland, Norge, för 5,2 miljarder kronor

Skanska har tecknat kontrakt med Statens vegvesen för att bygga en undervattenstunnel i Rogaland, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 5 miljarder, cirka 5,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2022.

Projektet E39 Rogfast är en 27 kilometer lång undervattenstunnel – Boknafjordtunnelen – mellan Randabergs och Bokns kommuner i Rogaland. Projektet är uppdelat i delprojekt och Skanskas del heter E04 Boknafjordtunnelen nord.

Tunneln blir världens längsta och djupaste undervattenstunnel. Som djupast går tunneln 392 meter under havsytan. Skanska ska bygga den norra delen av Boknafjordtunnelen vilket omfattar 18,5 kilometer väg i tunnel och 2 kilometer väg ovan jord.

Byggnationen planeras starta första kvartalet 2023 och vara färdigställd tredje kvartalet 2029.