Nyheter

Digital plogkarta hjälper Umeåborna att välja väg

I dag är det premiär för Umeå kommuns digitala plogkarta. Med plogkartan blir det enklare för Umeåborna att se vilka gång- och cykelvägar som nyligen blivit plogade och halkbekämpade och kunna välja den klokaste vägen.

– Umeå är en cykelstad och vi vill förbättra förutsättningarna för att kunna cykla året om. Vi har testat kartan i drygt ett år och tycker att den är redo för allmänheten nu, säger Per Hilmersson, gatudriftchef på Umeå kommun.

Kartan uppdateras med 30 minuters fördröjning och visar de gång- och cykelvägar som blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden. Den visar också om gatan inte åtgärdats på sistone.

Alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för ingår, även gång- och cykelvägar i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Övriga vägar, till exempel privata eller de som Trafikverket har ansvar för, ingår inte.

Även om gatudriften på Umeå kommun använt kartfunktionen under lång tid, främst i andra syften, kan det förekomma avvikelser.

– Till 99 procent är den korrekt. Det som kan ställa till det är om fordonen av någon anledning behöver köra in eller korsa en annan gata. Det kan då innebära att den gatan blir markerad som plogad, förklarar Rickard Strinnholm, gatuingenjör på Umeå kommun.

Plogkartan hittar du via vår samlingssida för vinterväghållning: 

www.umea.se/vinter