Nyheter

Volvos nya elektriska skridar värmer upp storskalig asfaltläggning

Swecon lanserar nu elektriskt uppvärmda fasta skridar från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) för att göra storskalig läggning ännu mer kostnadseffektiv samt öka produktiviteten och effektiviteten i stora vägprojekt.

Genom lanseringen av de fasta skridarna MB122 och VTD121 med elektrisk termoreglering för sina stora bandläggare, så inte bara utökar Volvo CE sitt utbud av skridar, utan ger även kunderna möjlighet att producera den högkvalitativa finish de förväntar sig – och nu på kortare tid med mindre ansträngning.

Tack vare sin förmåga att producera snabbt, enhetlig och jämnt fördelad värme från en enskild kraftkälla, så är de elektriskt uppvärmda skridarna en oerhört bekväm lösning. Eftersom den drivs av en inbyggd generator på 55 kVA, så behöver kunderna inte längre fylla på gasflaskor för att värma skriden, vilket normalt vore fallet med gasuppvärmda skridar. Resultatet är snabb start, maximal drifttid och en effektivare arbetsplats.

Dessa fasta skridar är nu tillgängliga på Volvo-modellerna P6820D ABGP7820D ABG och P8820D ABG, och har en expansiv läggningsbredd på 2,5–13 m. De har konstruerats för läggning av allt från varm asfalt eller torr, mager packad betong och cementbundna material, till järnvägsballast och planerade mineralblandningar.

Snabb uppstart med varm skrid

Den nya elektriska uppvärmningsfunktionen möjliggör start på bara 40 minuter. I kombination med en uppvärmd stamp och två värmeelement per skridsektion för optimerad värmedistribution, exakt termoreglerad uppvärmning med automatisk temperaturjustering och individuella temperaturgivare per sektion, så är kunderna garanterade en snabb och effektiv skriduppvärmningsprocess.

 

Skridens status och beteende kan även övervakas av läggaroperatören från EPM3-kontrollpanelen (Electronic Paver Management).

Maximerad förkompaktering

Maximerad förkompaktering är av yttersta vikt för att åstadkomma större densitet i den färdiga mattan, vilket ger en beläggning som håller längre och lägre driftskostnader. De nya vibrerande och stampande fasta skridarna ger just det, för jämnast möjliga finish oavsett jobb. Med variabel vibrationshastighet och stampslag, så kan de specificeras med en enkel eller dubbel stamplösning.

 

Volvos fasta vibrationsskridar med dubbla stampar är bästa tänkbara partner för läggning av tjocka lager. Tekniken med dubbel stamp ger 5–7 % högre kompaktering än med en enkel stamp, och kan åstadkomma 98 % Marshall-densitet, vilket avsevärt minskar valsarbetskraven och associerade kostnader. Den ger dessutom jämnast möjliga yta tack vare den första stampens matningseffekt.

Enastående flexibilitet

Med en kronjustering på +4 % till -2 % och förlängningsboxar som fungerar med en mängd olika läggningsbredder, så ger de nya skridlösningarna enastående flexibilitet för alla slags jobb. Vario-förlängningar, med ett förlängningsområde på 0,75 m på varje sida, möjliggör den utfällning eller infällning av skriden som krävs för anpassning till oregelbundna kanter, medan manuella eller hydrauliska ändportar kan väljas till för reglering av materialflödet på varje sida.

Minimerad stilleståndstid

Den nya inbyggda diagnostikfunktionen kan användas för att kontrollera skicket på uppvärmningsstängerna och detektera om och när ett byte behövs, vilket minimerar stilleståndstiden. Drifttiden säkerställs även genom enkel skridmontering och smidigt underhåll. Skridsektionerna kan enkelt lyftas tack vare två centralt placerade lyftöglor per sektion, medan en integrerad slang- och kabeldragning ger en tydlig monteringsväg. Dessutom gör hydralanslutningspunkter och smidigt åtkomliga elanslutningar, såväl som servicepunkter och stampar inom smidigt räckhåll, att montering och underhåll går snabbt och enkelt.

 

Den nya inbyggda diagnostikfunktionen.


En skrid för alla jobb

Som med alla skridar från Volvo, så bygger dessa nya elektriska uppvärmda lösningar på årtionden av erfarenhet och nära samarbete med våra kunder för att tillgodose deras behov på bästa sätt.

Om mångsidighet krävs, så erbjuder Volvo Variomatic-skridar som kan förlängas till dubbla grundlängden.