Nyheter

Banbrytande ny teknik för att rena vatten från stationernas tvättanläggningar

Envix och OK Västerbotten arbetar tillsammans med en banbrytande ny teknik för att rena vatten från stationernas tvättanläggningar. Under november har det första skarpa testet genomförts på OKQ8 Ersboda i Umeå.

– Den nya tekniken är ett resultat av mångårigt riktat arbete, säger Daniel Ragnvaldsson, projektledare på Envix.

Tvättvatten från bilen innehåller – förutom avfettningsmedel och bilschampo – bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Under november inleddes tester av en ny teknik för att rena vatten från tvättanläggningar. Projektet är ett samarbete mellan OK Västerbotten och det Umeåbaserade miljöteknikföretaget Envix.

– Envix reningsmetod bygger på avancerad oxidation och förstudier har visat att processen effektivt bryter ner petroleumämnen och avskiljer metaller från tvättvattnet, säger Daniel Ragnvaldsson på Envix.

Tekniken härstammar från ett forskningsprojekt och har tidigare använts för att rena kommunalt avloppsvatten från läkemedel, bland annat i Lycksele. Tvättvattnet renas utan några tillsatta kemikalier i huvudprocessen som enbart kräver elektricitet, luft och vatten.

– Reningsprocessen kan enkelt integreras i befintlig infrastruktur på dagens tvättanläggningar, men kan även byggas helt separat som mobil anläggning om så önskas, säger Daniel Ragnvaldsson.

Förhoppningen är att resultatet från fullskaletesterna ska bekräfta förstudien och visar på att vattnet blir så pass rent att det går att återvinna, men miljövinsterna är större än så. Idag renas förorenat vatten från tvättanläggningar normalt sett med kemisk fällning och genom oljeavskiljare – där slam samlas och behöver tömmas flera gånger om året. En annan målsättning i projektet är även att minska mängden slam som bildas samt att förbättra dess kvalitet med minskat innehåll av petroleumämnen. Detta kan medföra att mindre avfall behöver köras till särskilda mottagningsanläggningar för slam och att transporterna därmed minskar.

– Det är ett väldigt spännande projekt som kan bli en ny standard – inte bara på våra anläggningar utan i en hel bransch. För oss var det självklart att ta chansen att vara en del i utvecklingen av en mer hållbar bilvård, säger Peter Lilja, drift- och fastighetsansvarig på OK Västerbotten.

Under 2023 fortsätter samarbetet och Envix testar tekniken på flera av OK Västerbottens anläggningar runt om i länet.