Nyheter

Ny snabb anslutning till Sydafrika med nytt datacenter i Johannesburg

Equinix globala nätverk växer så det knakar. Nu tillkännages ett nytt, stort datacenter i Johannesburg i Sydafrika. Tack vare företagets snabba anslutningar underlättar det för utländska företag som vill expandera i Sydafrika och i andra afrikanska länder. Även sydafrikanska företag som vill växa globalt gynnas.
Det är lätt att glömma att det finns två ändar av en sladd. Det kan vara värt att tänka på för företag som vill underlätta geografisk expansion. Det behövs inte bara bra anslutningar för digital kommunikation där man finns själv. Det är lika viktigt att anslutningarna finns på plats på den marknad man vill expandera till.
Det här har man förstått på Equinix, ett globalt ledande företag vad gäller snabba anslutningar och datacenter. Man riktar sig inte minst till kunder som har verksamhet i flera olika länder. Equinix har egna snabba anslutning mellan ett stort antal knutpunkter över hela världen. Det gör att företag som behöver säkra snabb och tillförlitlig kommunikation globalt inte är utlämnade till osäkra omständigheter på det ”vanliga” internet.
 
Stor marknad täcks in
Senaste tillskottet för Equinix är en rejäl satsning i Sydafrika, en av de största ekonomierna och mest digitalt utvecklade länderna i Afrika. En investering på 160 miljoner dollar görs i ett nytt datacenter i Johannesburg. Tillsammans med existerande datacenter i Nigeria, Ghana och Elfenbenskusten medför det en rejäl förbättring av täckningen i Afrika. Med förhoppning om växande marknader i flera afrikanska länder innebär det stora möjligheter för företag med globala ambitioner.
Sydafrika är extra intressant, eftersom det finns gott om havsbaserade kablar till och från landet. Det ger ännu bättre förutsättningar för digital kommunikation.
– Investeringen i Sydafrika ger både sydafrikanska företag bättre möjligheter att expandera globalt och utländska företag att växa i Sydafrika. Satsningar på IT-miljöer för hybrida multimoln underlättas, säger Eugene Bergen, Europachef på Equinix, med ansvar även för Afrika och Mellanöstern.
I ett första skede byggs ett datacenter i Johannesburg med en kapacitet på över 690 kabinett och ett utrymme för colocation på mer än 1 800 kvadratmeter. I två ytterligare faser kommer kapaciteten att femfaldigas.
 
Miljösatsning
Satsningen i Sydafrika präglas liksom Equinix verksamhet i andra länder av hållbarhet. Exempel på det är lösningar för kylning som använder minimala mängder vatten, samt användning av förnyelsebar el. Det är en del av Equinix strategi att vara ett klimatneutralt företag 2030. På lång sikt är målet att till 100 procent använda ren och förnyelsebar energi.
Investeringen i Sydafrika ligger i linje med övriga satsningar globalt under 2022. Två exempel på det är expansion i Indonesien och Malaysia, vilken presenterades i april. Satsningar har även gjorts i bland annat Peru och Chile. Förutom det har Equinix växt organiskt på 46 platser, i 31 marknader.
Den världsomspännande lösningen Platform Equinix täcker in 32 länder (fler än 70 marknader), med fler än 245 knutpunkter i form av datacenter. Equinix har fler än 10 000 kunder, bland annat fler än hälften av Fortune 500-företagen.