Nyheter

Svensk järnväg har tagit ett stort steg mot högre tillgänglighet

Som vi tidigare rapporterat levererar Vossloh sensorutrustning för molnbaserad övervakning av 1 000 spårväxlar inom ramen för ett flerårigt kontrakt med Trafikverket. Projektet är en del i att digitalisera den svenska järnvägen och i förlängningen öka spårtillgängligheten, förebygga trafikstopp och minimera kostnader.

– Det här är stort. En viktig milstolpe är passerad. Ett prediktivt, tillståndsbaserat underhållsystem är en förutsättning för att vi ska kunna flytta över mer trafik till järnvägen i framtiden, säger Bertrand Gryspeert, vd Vossloh Nordic Switch Systems AB.

Projektet inleddes i augusti 2021 när gränssnittet till Trafikverket färdigställdes. Vossloh installerade sedan sensorer för acceptanstester under september och oktober 2021 och nu är alltså testperioden avslutad och lösningen uppfyller alla krav i kontraktet. Nu påbörjas utrullningen av sensorer och molnbaserad övervakning av 1 000 växlar.

Ett kraftfullt verktyg

Ett prediktivt, tillståndsbaserat underhåll ger många fördelar.

– När underhållet optimeras så förhindrar vi inte bara oplanerade avbrott och ökar banans tillgängligheten. Preventivt underhåll förlänger livslängden hos de dyraste komponenterna, vilket i sin tur gör att nedbrytningen bromsas. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg som ger omfattande besparingar. Exakt hur mycket vet vi om några år, säger Bertrand Gryspeert.

Syftet med projektet är att undvika oplanerade driftstopp på grund av fel på växlar, öka effektiviteten i underhållsarbetet och på så sätt avsevärt öka tillgängligheten på spåren. Genom att placera sensorer i spårväxlar kan man enkelt registrera data, som exempelvis vertikala rörelser i växeln och temperatur. Datan skickas sedan vidare till Vosslohs molnbaserade plattform, där den analyseras. Informationen kan även kopplas till ett system för tillgångsförvaltning med BIM-modeller för att förenkla tillståndsbaserat underhåll.

– Trafikverket kan med prediktivt underhåll utveckla bättre styrning av underhållet och i förlängningen också ställa än mer relevanta krav på entreprenörer och industrin. I förlängningen en mer kostnadseffektiv förvaltning med mer kapacitet och ökad punktlighet, säger Bertrand Gryspeert. 

Lösningen har validerats med befintlig data

För att testa lösningens tillförlitlighet och algoritmernas noggrannhet under verkliga förhållanden, validerade Trafikverket den med data från över 4 000 tågpassager. Godkännandet innebär att Vossloh framgångsrikt har slutfört valideringen av sensorer, gateways, molntillämpningar och algoritmernas prestanda.

– Trafikverket har redan en hel del data, till exempel om underhåll och från inspektioner. Med hjälp av sensorerna kommer vi kunna lägga på ytterligare en dimension med data och lära oss känna igen signaler som visar statusen på en spårväxel och när ett fel är på väg att uppstå, förklarar Bertrand Gryspeert.

– När vi nu lämnar projektfasen går relationen med Trafikverket in i ett nytt skede. Vi kommer kontinuerligt att lägga till ytterligare funktionalitet till applikationen för att stötta Trafikverkets ambitioner inom tillgångsförvaltning och prediktivt underhåll på bästa möjliga sätt, säger Bertrand Gryspeert.

Systemet (sensorer, gateway, molnlagring och analyser) är utvecklat av Vossloh Nordic tillsammans med DB Systemtechnik GmbH, ett dotterbolag till Deutsche Bahn AG, samt en rad partners, däribland Sensorfy.

Utbyggnaden av lösningen påbörjas i januari 2023 och levereras i form av en tjänst, en så kallad Solution as a Service (SaaS).