Nyheter

Lean gör GKN Aerospace vassare och mer sammansvetsat

GKN Aerospace vision är att vara ”the most trusted and sustainable partner in the sky” och för att nå dit krävs smidiga processer och ett nära samarbete inom organisationen. För tre år sedan började företaget arbeta enligt Lean Operating Model och idag arbetar man på att affärsmodellen ska genomsyra alla delar av verksamheten.

– Sverige är kulturellt väl rustade för det här sättet att arbeta, vi har många duktiga medarbetare med många goda ideér. Vi har även börjat se skillnad i effektiviteten och nått framgång inom flera delar av företaget, säger Samuel Caceres, regional Lean-expert och förändringsledare på GKN Aerospace i Trollhättan.

För att ett stort företag med komplexa processer ska bli framgångsrikt krävs effektiva och genomtänkta ledningssystem. För drygt tre år sedan påbörjade GKN Aerospace arbetet enligt filosofin Lean Operating Model i syfte att strömlinjeforma produktionsprocesser, stärka personalen och skapa mer balanserade flöden. Arbetsmodellen är en vidareutveckling av Lean production som togs fram av Toyota i Japan under efterkrigstiden och främst fokuserade på att undvika onödig lageruppbyggnad inom produktionen genom olika typer av effektiviseringar av arbetsflödet. Modellen har sedan dess utvecklats till att bli en mer allomspännande företagsfilosofi för att optimera en verksamhet. Det är viktigt att alltid ha fokus på slutkunden, men lika viktigt att se till att skapa en företagskultur där medarbetare känner sig engagerade och uppmuntrade att utveckla sitt arbete under stort egenansvar.

– För oss på GKN täcker Lean-tänket inte bara produktionen utan även allting runt det, som säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, leveranser och kostnader. Det handlar om att hitta en balans inom dessa områden för att uppnå effektiva flöden och processer. Man kan se det som ett bord med fyra ben. Om ett av benen är lite kortare eller längre än de övriga blir bordet snett, och blir skillnaden för stor kan det skapa större svårigheter. En annan nyckel till framgång är att bryta sig loss från silotänket och skapa bättre samarbeten –mellan både medarbetare och avdelningar, säger Samuel Caceres, som har över 18 års erfarenhet av att implementera och leda Lean-arbete inom ett antal större organisationer över hela världen, och fortsätter:

– För att kunna samarbeta på det sättet som krävs behöver personalen inte bara förstå sin egen roll utan också hur hela verksamheten hänger ihop. Det är något som vi lägger fokus på under våra utbildningar och aktiviteter.

Innovationskultur underlättar

Ett av målen är att alla som arbetar på GKN Aerospace i Trollhättan ska genomgå minst två dagars utbildning i arbetsmodellen, kallat Lean Foundation, medan ledare får gå kursen Lean Advanced som pågår under en vecka.

Enligt Samuel Caceres har det varit en inspirerande period med att ställa om till den uppdaterade arbetsmodellen, och han tror att en starkt bidragande anledning till att det gått så bra är den svenska kulturen.

– Jag har arbetat med Lean i olika länder med vitt skilda kulturer och vill påstå att vi har ett par fördelar i svenska organisationer, bland annat är uppfinningsrikedom en viktigt del inom Lean och vi svenskar är väldigt innovativa, det är bara att se på alla patent som kommer från Sverige. Sedan kan vi vara lite tröga i starten eftersom vi är väldigt måna om att alla ska komma överens, men så fort vi har kommit över den tröskeln kan det gå väldigt snabbt.

Viktigt med bästa vänner på jobbet

En viktig del av arbetet handlar om kontinuerliga uppföljningar och mätningar, inte bara för optimering av flöden och processer, utan även engagemang och trivsel inom verksamheten. Ett exempel på en fråga som ställs är ”Har du en bästa vän på jobbet?”, där det ska vara lätt för en person inom en organisation med högt engagemang att svara ”ja” oavsett vilken tolkning man lägger på frågans innebörd.

– Att jobba tillsammans under lång tid innebär inte automatiskt att man utvecklar ett starkt och effektivt team, utan detta kräver mycket aktiv träning på daglig basis. Man behöver förstå sin plats i gruppen i förhållande till varandra och känna till varandras styrkor och utvecklingsområden, och framförallt, vilka mål man jobbar mot. Det krävs med andra ord ganska nära relationer, och det är bland annat vad frågan om bästa vännen analyserar, säger Samuel Caceres. Vi har en stor chans att skapa många framgångshistorier tillsammans på GKN Aerospace och jag är övertygad om att vi kommer att se mer av det inom den närmsta framtiden.