Nyheter

SD: ”Fler beväpnade vakter vid samhällskritisk infrastruktur”

”Skyddet för samhällskritisk infrastruktur måste akut stärkas med fler skyddsvakter och tyngre beväpning. I en krigssituation kommer Polismyndigheten inte att räcka till för bevakningen av de skyddsobjekt som utgör totalförsvaret.”

Det skriver Sven-Olof Sällström, Björn SöderRichard Jomshof, Pontus Andersson,

”De senaste årens negativa samhälls- och omvärldsutveckling har ökat behovet av säkerhetspersonal inom både den offentliga och privata sektorn. Efterfrågan har varit hög på både utbildade väktare, ordningsvakter och skyddsvakter. I och med återuppbyggandet av totalförsvaret kommer efterfrågan på skyddsvakter dessutom att öka markant.”

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver i en nyligen publicerad rapport att polisens bevakningsuppgifter i händelse av krig kan komma att utökas till skyddsobjekt, vilket konkret innebär att myndighetens resurser kommer att bli ansträngda. En lösning på detta dilemma kan vara att krigsplacera skyddsvakter på de objekt som annars skulle behöva polisbevakning. Dels för att avlasta polisen, dels för att över tid säkra skyddet för samhällskritisk infrastruktur.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/sd-fler-bevapnade-vakter-vid-samhallskritisk-infrastruktur