Nyheter

Havsbaserad vindkraft i norr hotar sjöfarten

De nya industrierna i Norrland kommer att kräva uppemot 70 TWh de närmaste 20 åren. Det är mer än hälften av Sveriges årliga elanvändning idag. En lösning på problemet är att bygga ut vindkraften. Något som markkonflikter riskerar att sätta stopp för.

Därför har många företag börjat utreda möjligheterna för att bygga stora havsbaserade vindkraftsparker istället.

– I ekonomisk zon är det regeringen som fattar beslut och kommunerna har inget veto, säger Linus Palmblad, expert på havsbaserad vindkraft på Energimyndigheten till Dagens Nyheter.

Men nu gäller det att öka takten. Om inget görs nu riskerar förseningar uppstå när industriprojekten väl fått alla tillstånd. Linus Palmblad igen:

– Hamnar Sverige på efterkälken finns risken att vi hamnar sist i kön hos leverantörerna av vindkraftverk till havs. Alla båtar och vindkraftverk kan då vara uppbokade för projekt i andra länder.

Vindkraftparker till havs kan dock stöta på patrull. Sjöfarten är en viktig pusselbit för industrietableringarna i norr och avstånden mellan vindkraftparkerna måste vara stort. Om Finland samtidigt bygger vindkraftparker till havs kan det bli trångt:

– Då kanske vissa plaster på den svenska sidan inte längre är lämpliga för vindkraftsparker med hänsyn till sjösäkerhet och framkomlighet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör och ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket till  Dagens Nyheter.

Planerade havsbaserade vindkraftparker:

1/Polargrund Offshore

Antal: 70-120

Årsproduktion: 10TWh

Företag: Wdp

Ligger inom Sveriges ekonomiska zon

2/Halla

Antal: 160

Årsproduktion: 12 TWh

Företag: OX2

Ligger inom Finlands ekonomiska zon

3/Bothnia Offshore Omega

Antal: 83

Årsproduktion: 5,4 TWH

Företag: Njordr Offshore Wind

Ligger inom Sveriges ekonomiska zon

4/Laine

Antal: 150

Årsproduktion: 11 TWH

Företag: OX2

Ligger inom Finlands ekonomiska zon

5/Reimari

Antal: 120

Årsproduktion: 18,9 TWh

Företag: Skyborn Renewables Offshore

Ligger inom Finlands ekonomiska zon