Nyheter

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra en tunnelbanestation i New York, New York, USA. Kontraktet är värt USD 74,2M, cirka 750 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Skanska ska förbättra passagerarflödet på tunnelbanestationen Grand Central – 42nd Street Station, för att möta ett ökande antal resenärer.

Projektet omfattar byggnation av en ny tunnelgång, nya trappor och breddning av befintliga trappor. Arbetet avser även uppgradering av brandlarm och reparationer av en tunnel.

Byggnationen startade i december 2022 och färdigställande planeras till november 2024.