Nyheter

Ny vd i Finland siktar på tillväxt

I och med Olli Paasios tillträde som ny vd för Wibax Logistics Oy, tar den finska koncernen ytterligare ett steg på tillväxtresan.

– Den transport- och lagringstjänst som vi erbjuder spelar en nyckelroll i Wibax totallösning. Efterfrågan för detta är stark, säger Olli Paasio.

Olli Paasio tillträdde som vd för Wibax Logistics Oy i början av november 2022. Han är ett välkänt namn inom logistikbranschen där han bland annat arbetat med både flygtransporter och utveckling av energilösningar för vägtransporter.

Under ledning av Paasio är planen att ta nästa steg för Wibax i Finland, där bolagen Wibax Sales Oy, Wibax Logistics Oy samt Wibax Tank AS i Estland ingår.

– Jag ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med alla kollegor. Här finns både gedigen erfarenhet och stark vilja, säger Olli Paasio.

Även om Wibax olika tjänster kan köpas separat, ser Olli Paasio stora möjligheter för helhetslösningen – produkt, förvaring och transport – att växa.

– Trots min korta tid inom bolaget har jag en stark känsla av att det finns en efterfrågan på just helhetslösningen – och att vi är den partner många söker.

Kommande fokus ligger på både rekrytering och hållbarhet, där man vänt blickarna mot Sverige.

– Svenska Wibax erfarenheter av eldrivna fordon är mycket positiva och jag hoppas att vi får se eldrivna lastbilar även på de finska vägarna. Vårt ansvar för att bidra till ett så litet klimatavtryck som möjligt värderar vi högt, säger Olli Paasio.