Nyheter

Easyparks Årskrönika 2022

Cameron Clayton,, vd på EasyPark Group

När 2022 summeras för parkingtech-företaget Easypark Group görs det med positivt anslag. Under året har företaget, som äger och utvecklar parkeringsapparna Easypark, Park now, Parkmobile, Ringgo och Park-line, breddat täckningen genom fler anslutna städer som Paris i Frankrike och Boston i USA. Men också genom lansering i Slovakien. Easypark har under 2022 också lanserat stöd för Android Auto, samt initierat ett nytt samarbete med Renault där appen numera finns integrerad i Renault Megane E-Techs infotainment system.

Med cirka 45 miljoner användare per år har Easypark Group haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 60 procent och en årlig ökning av transaktioner på 45 procent, mellan 2018 och 2022 (CAGR). Siffrorna från 2022 visar att antalet parkeringar ökade med 29 procent globalt jämfört med 2021. I Sverige visar motsvarande siffra att att antalet parkeringar genomförda med Easypark-appen ökade med 24 procent jämfört med 2021. En hög siffra givet att majoriteten av svenskarna redan hanterar sin parkering med hjälp av en app sedan många år tillbaka.

El- och bränslepriser har inte påverkat körandetTrots att priser på bränsle och el slagit nya rekord under 2022 visar data från Easypark ingen signifikant förändring i trafiken vad gäller antalet parkeringar under året. I länder där Easypark Group har en stark närvaro, däribland Sverige och resten av Norden, sker en stadig rörelse bland fordon under året. Parkeringar som hanteras genom appen ökar i förväntad takt med fler användare, samtidigt som snittet av genomförda parkeringar per användare är nära detsamma som för 2021, då el- och bränslepriser låg på en betydligt lägre nivå jämfört med idag.

Parkeringsappar nådde nya rekordnivåer i EuropaAnvändningen av parkeringsappar fortsätter att växa i Europa och USA. Länderna som leder denna utveckling är de nordiska länderna, där bilförare hanterar sina parkeringar via en mobilapp i högre utsträckning än i andra länder. I Köpenhamn och Oslo använder mellan 90 och 95 procent av invånarna en parkeringsapp för att hantera sin parkering i jämförelse med till exempel fysiska parkeringsautomater. År 2022 nådde Stockholm, för första gången någonsin, över 90 procents användning av parkeringsappar jämfört med någon annan metod.

I Italien, en av Europas snabbast växande marknader för parkeringsappar, har både Rom och Milano nått en nära 50-procentig användningsgrad av parkeringsappar under 2022. Easypark Groups förväntan är att 2023 kommer bli året då parkeringsappar kommer att ta över positionen som den mest föredragna metoden för att hantera parkering i Rom och Milano

En annan tillväxtmarknad som har upplevt exponentiell tillväxt i användningen av parkeringsappar i Europa är Spanien. Nästan två tredjedelar av Madrid-borna vänder sig till en parkeringsapp när de hanterar sina parkeringskostnader.

Elbilsladdningen ökade med 190 procentUnder 2022 har Easypark fortsatt att utöka samarbeten med både lokala och rikstäckande operatörer för elbilsladdning i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Slovenien. Data visar att alltfler elbilsägare vänder sig till Easypark för att hantera sin elbilsladdning, och man ser att antalet transaktioner per laddpunkt ökar i takt med den ökade elektrifieringen av Europa. I de länder där det är möjligt att betala för elbilsladdning med Easypark-appen har transaktionerna ökat med 190 procent under 2022 jämfört med 2021. Den genomsnittliga laddvolymen per transaktion har också ökat under det senaste året med nästan 16 procent. I genomsnitt laddar användarna 11,89 kWh per tillfälle.

I Sverige, som är ett av länderna där man har kommit längst med att samla de nationella laddoperatörerna i Easypark-appen, har bolaget lyckats öka tillgängligheten av laddpunkter med över 30 procent 2022. Det innebär att elbilsägare idag kommer åt nästan 40 procent av Sveriges publika laddpunkter via Easypark-appen.

Mer än en parkeringsappDigitalisering av parkeringsdata ger värdefulla insikter som innebär betydande fördelar för städer och kommunernas beslutsfattare. Fördelar som inkluderar förbättrad parkeringstillgänglighet för invånarna, och minskad risk för trafikstockning i städerna. Med tjänsten “Parking Data as a Service” erbjuder Easypark en helhetsöversikt över stadens utbud och efterfrågan på parkering.

Utvecklingen av Parking Data as a Service fortsatte under 2022, med nya samarbeten i städer som Århus i Danmark, Heidelberg i Tyskland och Westminster i Storbritannien. Dessutom har Chattanooga i USA och Milano i Italien startat ett pilotprojekt för Parking Data as a Service. I Sverige finns i dagsläget två anslutna städer, Lund och Borås, som under 2022 har trappat upp sitt arbete att förbättra städerna genom Easyparks digitaliserade parkeringsdata.

FramtidenEn avgörande förutsättning för en levande stad är tillgängligheten av parkeringsplatser. Det kanske låter som en överdrift, men låt mig utveckla.

Ingen drar nytta av bilförare som kör runt på gatorna i jakt på en ledig parkeringsplats. Det påverkar trafikflödet när fler bilar än nödvändigt kör runt i staden. Det är också en onödig kostnad, både för den enskilde föraren, och för klimatet. I en stressig situation kan det hända att man väljer att parkera sin bil olagligt. Det löser (eventuellt) problemet för den enskilde individen, men skapar problem för andra medborgare i staden.

De flesta stora städer har liten, eller ingen möjlighet att öka antalet parkeringsplatser. Många av världens största städer har till och med skapat bilfria zoner i stadskärnorna. Men detta löser inte problemet. Det flyttar bara trafiken från en plats till en annan. Jag vågar påstå att beslutsfattare inte alltid har en klar bild av hur den omledda trafiken kommer påverka resten av staden, vid införandet av bilfria alternativt parkeringsfria zoner.

Länder, kommuner och städer är under stor press för att hitta lösningar som bromsar klimatförändringarna. Här önskar vi att vi och våra kollegor i branschen fick hjälpa till ännu mer. Vi har år av erfarenhet av hur, när och var bilar rör sig och parkerar. Tack vare denna kunskap har vi lyckats utveckla banbrytande algoritmer som förutsäger vad som händer med mobiliteten i en stad när parkeringsplatser läggs till, försvinner, regleras och nya gator byggs eller tas bort.

På Easypark förstår vi att bilar är en del av ett större ekosystem. Det är därför vi erbjuder vår tjänst Parking Data as a Service där vi samlar information om trafiken, både på och vid sidan av vägen. Vi kan till exempel kartlägga placeringen av cykelställ, vägarnas skick eller hur och var elscootrar är placerade runt om i staden. Vi är det enda parkingtech-bolaget som har möjlighet att samla in denna övergripande information. Och vi gör det för att konstant förfina våra algoritmer så det ska bli lättare för beslutsfattare att fatta smartare och bättre beslut för att göra våra städer mer levande.

Ett intressant användningsområde för den insamlade informationen kan vara kring var och när människor parkerar sina bilar, cyklar eller skotrar under natten. Med hjälp av dessa insikter skulle smarta belysningssystem kunna optimeras för att både spara energi, och samtidigt prioritera extra säkerhetsåtgärder för boende i dessa områden. Detta är bara en av oändliga möjligheter att utforska, som kan ha stor inverkan på säkerhet, hållbarhet och livskvalitet i framtidens städer.

Vårt viktigaste mål på Easypark är att göra städer mer levande. Bilar kommer inte försvinna från våra städer, åtminstone inte inom en överskådlig framtid. All fakta pekar mot att det faktiskt kommer vara det omvända. Befolkningen växer, och vi ökar ständigt vårt avtryck genom att resa mer. Bilar kommer behöva dela stadsrum med kollektivtrafik, cyklar, fotgängare och elscootrar på ett hållbart sätt. Alla detta – tillsammans med restauranger, museer, bibliotek, butiker, parker och inte minst människorna, är vad som gör en stad levande.