Nyheter

Snart är visselblåsning obligatoriskt – så här fungerar ett system

Under 2023 kommer tusentals svenska arbetsgivare att behöva skaffa en intern lösning för visselblåsning – som skyddar anställdas integritet och uppmuntrar dem att rapportera missförhållanden. Så här fungerar en av de vanligaste tjänsterna.

Det är nu mindre än ett år tills alla svenska arbetsplatser med 50 anställda eller fler måste ha ett internt system för visselblåsning på plats.

Fler än 8 000 svenska företag påverkas av lagändringen, och även om många företag redan har en plattform i bruk kommer frågan under 2023 att beröra tusentals verksamheter med sammanlagt hundratusentals anställda. Den ska vara tillgänglig för arbetstagare, volontärer och praktikanter, anställda och eventuella styrelseledamöter och verksamma aktieägare.

Visselblåsartjänster är inte tänkta att behandla ärenden som berör den egna anställningen, utan för att rapportera missförhållanden som har ett allmänintresse. Tjänsten kan också användas för att förmedla information man fått tillgång till i arbetet som gäller brott mot olika unionsrättsakter, inom områden som till exempel offentlig upphandling, miljöskydd och hantering av personuppgifter.

Intern – men extern

Att man har ett internt system för visselblåsning innebär inte att man som arbetsgivare förväntas hantera hela processen själv. Det är vanligt att verksamheter väljer att upphandla tjänsten till en extern leverantör, både för att öka tryggheten hos anställda att tjänsten fungerar helt oberoende, och för att expertis kunna genomföra utredningar och föra fram slutsatser fritt från inflytande.

Här är ett exempel på hur en sådan kanal fungerar, hämtad från den svenskutvecklade plattformen WhistleB by NAVEX, som idag används på flera hundra svenska företag:

Den som rapporterar en misstänkt oegentlighet gör det via ett frågeformulär, som kan nås via både dator och telefon. Hen kan välja att vara anonym och rapportera på valfritt språk.

Ärendet tilldelas en ärendehanterare som beslutar om inledande åtgärder eller upprättar en dialog med anmälaren vid behov. Data krypteras både vid överföring och lagring och kan bara nås av anmälaren och behöriga ärendehanterare.

Ärendet utreds via plattformen där man i krypterat format samlar anteckningar, bevismaterial och kommunicerar via krypterad chat.

Ärendet avslutas när utredningen är klar och slutsatser framförs. Alla handlingar skyddas i enlighet med GDPR och annan aktuell dataskyddslagstiftning.

Plattformen kan också användas för att generera statistik och rapporter baserat på aktuella och historiska data, varningar, nyckeltal och djupanalyser.

Det datum då alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda måste ha ett system på plats är den 17 december 2023.

Foto: Davie Bicke