Nyheter

Debatt: ”Stort misstag att avbryta planerna på nya stambanor”

”Regeringen har meddelat att planeringen av de nya stambanorna mellan Stockholm-Jönköping-Göteborg och Malmö ska avbrytas. Detta omöjliggör en tillförlitlig och konkurrenskraftig järnvägskapacitet för framtida generationer.”

Det skriver Evert Andersson, Professor emeritus i järnvägsteknik, KTH, Nils Brunsson, Professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, Christer Ljungberg, Grundare och senior advisor konsultföretaget Trivector och Per Lundin, Biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”De nya stambanorna började planeras 2014 som en del av det så kallade Sverigebygget. Det skapar större arbets- och bostadsmarknader till gagn för befolkning och näringsliv. Det bidrar till regionernas framtida utveckling och koncentrationen till Stockholm skulle minska. Snabba, tillförlitliga och effektiva tåg är nyckeln till detta. Nästan alla världens ledande ekonomier har eller planerar för sådana järnvägar och tåg.

Regeringen har nu meddelat att planeringen av de nya stambanorna ska avbrytas. Detta trots behovet av ny modern järnvägskapacitet och trots att staten ingått ömsesidiga överenskommelser med kommuner, regioner och näringsliv.”

”En utbyggnad av järnvägen är också en del av klimatomställningen och energihushållningen. Tågtrafik på elektrifierad järnväg är det överlägset mest energieffektiva och minst miljöbelastande transportsättet. Detta gäller både godståg och snabba persontåg. Vidare är järnvägen trafiksäker, river inte upp asfaltspartiklar och tar inte mycket utrymme.”

Läs hela debattartikeln här:

www.gp.se