Nyheter

SBF & SFVF: ”Första steget taget i en riksdagsdialog kring verkstädernas rättigheter och bilägarnas valfrihet”

De samverkande fordonsbranschorganisationerna SBF och SFVF avslutade sina lobbyinsatser under Automässan i Göteborg med ett branschsamtal för inbjudna ledamöter från riksdagens trafikutskott. Organisationerna är nöjda med utfallet.

2023 är ett intensivt år för fordonseftermarknadens framtida spelplan inom EU.

Senast 31 maj ska Europarlamentet ha voterat om en framtida konkurrensreglering för bilverkstadstjänster, en reglering som fortsatt befäster verkstädernas rättigheter och säkerställer konsumenternas valfrihet sett till tjänsteleverantör av motorfordonsunderhåll.

I pipelinen ligger även arbetet med en sektorsspecifik, vertikal, datalagstiftning för motorfordon utöver EU:s horisontella DataAct. Senast april 2024, innan valet till Europaparlamentet, ska den vara på plats.

Temat för branschsamtalet var således ”Makten över bilen”, och som ännu en representant för tredje part, bilägarna/konsument, deltog M Sverige.

Samtliga organisationer ingår i lobbyalliansen AFCAR för fri konkurrens, verkstädernas rättigheter, konsumenternas/bilägarnas valfrihet och fordonstillverkarnas skyldigheter inom EU.

Samtalet kretsade i första hand kring kraven på dels en fortsatt konkurrensreglering för bilverkstadstjänster, dels den sektorsspecifika datalagstiftningen för fordonsbranschen, men också branschens omställning till ny teknik och med den helt nya krav på kompetens och verkstädernas förmåga.

– Vi är mycket nöjda, vi har nått fram med våra budskap samt etablerat en dialog som vi kommer att bygga vidare på, sammanfattar Johnny Bräster, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening.

Bosse Ericsson, Sveriges vd Fordonsverkstäders Förening, var föredragande tillsammans med Caroline Drabe, vd M Sverige, medan Göran Björklund, rådgivare Public Affairs, ledde samtalet och den avslutande rundvandringen på mässan.

– Vi ser att det finns ett stort kunskapsbehov bland våra lagstiftare kring verkstädernas villkor och förutsättningar samt deras betydelse för viktig samhällsservice. Frågan om den eskalerande bilverkstadsdöden på den bilberoende landsbygden innebar ytterligare en ögonöppnare i den pågående stad-land-debatten, berättar Bosse Ericsson.

I samtalet deltog Helena Gellerman, Liberalerna, Gunilla Svanstorp, Socialdemokraterna, och Rashid Farivar, Sverigedemokraterna. Under mässdagarna har SFVF arrangerat flera välbesökta, publika, seminarier om bland annat bilens digitala innehåll och konkurrens samt bilverkstädernas rättigheter och kravet på en förlängd konkurrensreglering inom EU.