Nyheter

Fyra mål alla företag bör ha vid val av datacenter

Text:: Gary Aitkenhead, chef för EMEA på Equinix

Datacenter uppmärksammas ofta för det klimatavtryck de står för, vilket förväntas öka på grund av allt större datavolymer. Men det arbetas hårt för att göra datacenter mer miljövänliga och mer hållbara. Baserat på vetenskapliga rön går det att göra insatser som verkligen får resultat. Här beskriver Gary Aitkenhead på Equinix, fyra viktiga strategier.

Eftersom Equinix är en stor global aktör inom datacenter har vi funderat mycket på hur vi kan skapa renare och mer energieffektiva, kort sagt mer hållbara, datacenter. Det beror inte bara på att vi själva vill bli mer hållbara, utan även på att våra kunder är beroende av oss för sina egna strategier för hållbarhet.

Det här ledde till att vi för ett drygt år sedan fastslog fyra mål baserade på vetenskap. Det är ett led i en satsning på att bli klimatneutral till 2030. Vi har redan uppnått flera delmål inom de övergripande målen. Här är beskrivningar av de fyra målen.

1. Energi med lågt koldioxidavtryck

Om den energi som används i datacenter bidrar till små utsläpp av koldioxid går det att öka datavolymer utan att utsläppen ökar. Ett led i de här ansträngningarna är att till 100 procent använda förnyelsebar energi för datacenter. 2021 lyckades vi göra det till 95 procent.

Ett sätt att öka användningen av förnyelsebar energi är att se över hur avtalen för energiköp ser ut. Ett exempel är virtuella avtal som möjliggör stora inköp av förnyelsebar energi. Ett annat att ha fasta avtal med till exempel företag som driver vindkraftverk. Vi samarbetar också med ledande institutioner för forskning, med avsikt att få fram nya, miljövänliga energikällor.

2. Cirkulär design

En cirkulär ekonomi innebär att resurser återanvänds och återvinns. Den modellen passar väldigt bra för datacenter. Ett exempel är hur värme hanteras i datacenter. I stället för att se värme som en ej önskvärd biprodukt kan den hanteras som en sekundär produkt som kan säljas och delas med andra aktörer. Det har gjort att vi genomfört flera framgångsrika projekt för att distribuera värme. Ett exempel är att våra datacenter i Helsingfors förser tusentals bostäder och företag med uppvärmning.

Ett annat exempel är att återföra mer vatten till samhällen än vad våra datacenter förbrukar. Det blir till exempel möjligt med bränsleceller som inte använder vatten. Sammantaget undviker vi att använda 536 miljarder liter vatten per år, varav bränsleceller står för en besparing på 168 miljarder liter.

3. Automatisering och optimering av mjukvara

För att kunna minska slöseri med energi i datacenter behöver man veta var energin används. Det blir möjligt genom att optimera den mjukvara som används för att sköta driften i våra datacenter. Ett exempel är att optimera elanvändning. Vi uppskattar att sådana lösningar kan öka energieffektiviteten med 30-50 procent.

En del av det här arbetet är att använda AI-lösningar som maskininlärning. Det gör att driften av datacenter kan automatiseras för att bli så effektiv som möjligt, till exempel vad gäller energianvändning.

4. Effektiv kylning

Servrar blir varma och behöver kylas. Ungefär 75 procent av den energi som användas i ett datacenter som inte direkt behövs för IT-utrustning går åt till kylning. Med effektiva lösningar som vätskekylning och innovationer som ytkylning och optimering av luftströmmar kan mängden energi som behövs för kylning minskas. Det gäller även i länder med varmt klimat.

Beskrivningarna ovan innebär bara att skrapa på ytan av vår satsning på hållbarhet. Men de tydliggör nödvändiga steg för att öka hållbarheten och de innebär ett avstamp för ännu större satsningar i framtiden.