Nyheter

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som stärker samhällsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft i hela Sverige.

När Norrbotniabanan står färdig kommer den att knyta samman det som idag är Sveriges mest tätbefolkade region utan dagtågtrafik.

Arbetet med Norrbotniabanan är omfattande och komplext och man behöver, utöver själva järnvägen, bland annat bygga 255 nya broar samt 55 mil anslutande vägar.

Som underkonsulter till Sweco ansvarar Inhouse Tech för projektering och konstruktion av femton broar längs sträckorna Sundbäck – Gryssjön samt Bureå – Södra Tuvan.

Projekteringsarbetet beräknas pågå under 2023 och 2024 och uppdragen beräknas vara helt slutförda under åren 2025 respektive 2028.