Nyheter

Debatt: ”Vi kan inte inbilla oss att alla ska åka tåg i stället för att flyga”

”I klimatdebatten framställs inte sällan flyget som ansvarig för de största utsläppen av koldioxid och många framhåller tåget som lösningen för att minska utsläppen för allt resande. Men det går det inte att bara hoppas på tåget som den stora lösningen för klimatet,

Det skriver Didrik von Seth, generalsekreterare Svenska Resebranschföreningen SRF en  debattartikel i Göteborgs-Posten:

”I klimatdebatten hävdas det ofta att tåget skall ersätta flyget för resandet inte bara i Sverige utan också när vi skall ut i Europa. På kortare sträckor är tåget naturligtvis ett utmärkt alternativ. En mängd hinder finns dock inom järnvägssektorn som inte ser ut att lösas inom överskådlig framtid. Därför går det inte att bara hoppas på tåget som den stora lösningen för klimatet. I stället bör satsningarna på åtgärder som påskyndar flygets nödvändiga omställning prioriteras samtidigt som järnvägssektorn i Europa avregleras och reformeras.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/vi-kan-inte-inbilla-oss-att-alla-ska-%C3%A5ka-t%C3%A5g-i-st%C3%A4llet-f%C3%B6r-att-flyga-1.90810485