Nyheter

Oracle presenterar nya logistikfunktioner för att sätta fart på globala logistikkedjor

De nya funktionerna hjälper kunderna att minska kostnaderna, förbättra noggrannheten, automatisera regelefterlevnaden och förbättra flexibiliteten.

För att hjälpa företag att öka effektiviteten i de globala logistikkedjorna introducerar Oracle nya logistikfunktioner i Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Uppdateringarna i Oracle Transportation Management (OTM) och Oracle Global Trade Management (GTM), en del av Oracle Cloud SCM, hjälper kunderna att sänka kostnaderna, förbättra noggrannheten, automatisera regelefterlevnaden och förbättra flexibiliteten i logistiken. 

Ledande företag i logistikbranschen är överhopade av den senaste tidens stora hamn- och transportförseningar, fluktuerande bränslekostnader samt ändrade handelsbestämmelser samtidigt som de försöker ligga i framkant när det kommer till att minska koldioxidutsläppen från transporten av varor. Företag utan flexibla och responsiva logistikprocesser för ofta över dessa förseningar och kostnader till sina kunder.

De senaste åren har satt flexibiliteten i den globala logistikbranschen på prov och många företag har kämpat med att hålla jämna steg med den föränderliga marknaden, säger Derek Gittoes, Vice President of Supply Chain Management Product Strategy på Oracle. Med Oracle Transportation Management och Oracle Global Trade Management kan företagen snabbt anpassa sig vid förändringar i logistikkedjorna och -nätverken. Oracle-plattformen för självuppdatering ger kunderna tillgång till kontinuerlig innovation, eftersom nya funktioner läggs till var 90:e dag, utan avbrott i verksamheten. 

De nya funktionerna i Oracle Transportation Management och Oracle Global Trade Management:   

Automatiserad kvalificering av handelsavtal: Hjälper kunder att validera ursprungscertifikat, sänka tariffer och träda in på nya marknader. Med en djupgående inblick i produktstrukturen gör den automatiserade kvalificeringen av handelsavtal det möjligt för kunder att följa arbetslagar och bevisa var varorna produceras i kontrollerbara register. 

Nya funktioner i Oracle Logistics Digital Assistant: Ge användare möjligheten att se status på leveranser med enkla röstkommandon. Med den inbyggda digitala logistikassistenten kan användarna snabbt hitta svar på sina frågor.  

Utökade verktyg: Ge användare möjligheten att kombinera data från flera källor i en vy för att effektivisera verksamheten och göra det enklare att fatta beslut. Med de nya mallarna för förarhantering, schemaläggning av lastportar, jobbtilldelningar, leveranser, köpkurser för avista och screening av parter med restriktioner kan användarna hantera specifika logistikprocesser mer effektivt. 

Ny mobilapp av Oracle Transportation Management: Gör att kunderna kan skicka uppdrag till förare, spara ankomst- och sändningshändelser samt kommunicera status och platsinformation under transport. Den konfigurerbara och intuitiva appen synkroniserar offlineappdata och gör det möjligt för användarna att utföra uppgifter på ett effektivt sätt var de än befinner sig.  

Få prognoser om beräknad ankomsttid med maskininlärning: Tillhandahåll realtidsuppdateringar och leveransbevakning för att ge exakta prognoser om ankomsttider baserat på en kunds unika affärsverksamhet. Med mer korrekta prognoser om ankomsttider kan kunderna snabbt vidta åtgärder för att omdirigera leveranserna och effektivisera verksamheten.  

Med Oracle Cloud SCM får företag hjälp med att samla logistikprocesserna för att snabbt kunna agera på nya villkor på efterfrågan, tillgång och marknaden. Eftersom nya funktioner läggs till varje kvartal kan Oracle Cloud SCM hjälpa kunderna att skapa ett motståndskraftigt logistiknätverk och smarta logistikprocesser som tacklar förändringarna.

Mer information om Oracle Cloud SCM-applikationer finns på:

 Oracle.com/scm.