Nyheter

IFS: ”Byggbranschen behöver öka takten på sina digitala investeringar 2023”

Text: Joachim Sahlqvist, Senior rådgivare, IFS

Byggindustrin riskerar ett tufft 2023. Den globala marknaden fortsätter att pressas av lågkonjunktur, allt mer komplexa försörjningskedjor till följd av geopolitiska konflikter, dyrare material och brist på arbetskraft. Mot denna horisont blir det allt viktigare för branschen att fortsätta den digitala transformation som påbörjades under pandemiåren, med en ökad digitalisering av arbetsprocesser, och framför allt större fokus på att samla in och använda data för att förenkla och effektivisera arbetet. Vi ser i allt högre grad hur byggprocesser industrialiseras. Samtidigt brottas branschen fortsatt med utmaningen att förbättra produktiviteten och minska såväl kostnader som mängden avfall.

En bransch fast i gamla hjulspår Så hur blir företagen nästa generations byggföretag? För närvarande är den mest typiska situationen hos byggföretag en där ett redovisningssystem finns på plats, men har begränsad integration med de system som behandlar de transaktioner som påverkar projektet. Transaktioner som upphandling, kontrakt med underleverantörer, löner, tidrapportering, utlägg och eventuella tillverkningskostnader. När ingen integration mellan systemen finns, journalförs de faktiska kostnaderna och läggs in i ekonomisystemet manuellt. En tidskrävande process med gott om rum för fel. En färsk rapport från McKinsey påvisar låg produktivitet i byggbranschen och har gjort en jämförelse med andra branscher. Rapporten visar att om byggbranschen kunde hålla jämna steg med exempelvis tillverkningsindustrins digitala utveckling, skulle den kunna nå ett värde av 1,6 biljoner amerikanska dollar per år. Branschen är konjunkturkänslig, och nu har dess traditionella utmaningar förstärkts av det globala ekonomiska trycket orsakat av inflation, brist på reservdelar och material, transportutmaningar, och prisökningar på material och utrustning. Problem som dessutom förstärks av kompetensbrist orsakad av en åldrande arbetskraft som går i pension. Synen på affärssystem som ett redovisningsverktyg är förlegad Mot denna bakgrund ser vi dock en positiv trend växa sig allt starkare. Företag vill nu ha alla ovan nämnda processer och data för ett projekt i en komplett lösning. En lösning som ger tillförlitlig ekonomisk status för projektet, samt mer exakt rapportering och planering. Vi ser att byggföretag nu mer än någonsin förstår att de måste göra denna övergång för att förbättra sina projekts finansiella resultat, minska affärsrisker och fatta mer välgrundade beslut.

Företag kommer att behöva gå över till industrialiserade byggprocesser för att öka effektiviteten och för att hålla för framtidens krav. Enkelt uttryckt måste företag kunna utföra en hybridmodell som kombinerar traditionella affärsprocesser med nyare. Det är troligt att det första steget för många blir att se över sina befintliga system, se vad som kan förenklas och överväga om de behöver byta ut, förnya eller återanvända några av sina befintliga system.

Att ha rätt teknik är en viktig grund för att uppnå förbättrade projekt- och affärsresultat. Affärssystem har länge hyllats som lösningen, men för de flesta företag har de inte lyckats leverera optimalt. Det finns många orsaker till detta, men en sticker ut: alltför ofta ses ett affärssystem endast som en redovisningslösning och att du behöver ett specialiserat system för allt annat. Denna syn börjar tack och lov förändras i takt med att behovet av helhetsintegration, överblick och transparens ökar. Nu börjar branschen förstå att en integrerad ERP-plattform är grunden till att kunna standardisera arbetsprocesser som kan repeteras, skalas upp eller ned, och på många sätt förbättra resultaten av projekt.

Ny teknik behövs för att hänga med konkurrensen För att byggbranschen ska nå sin fulla kapacitet, och bli motståndskraftig mot rådande utmaningar, behövs en mer slimmad, lönsam och teknisk verksamhetsmodell. En modell som inte bara klarar de osäkra tiderna som ligger framför oss, utan ger branschen en mer pålitlig plattform för framgång. I en bransch som traditionellt sätt förändras långsamt, behövs nu snabbare tag för att möta kraven från omvärlden. De som ännu inte har de senaste tekniska innovationerna som BIM (Byggnadsinformationsmodellering), drönare, IoT, robotik och automatiserade maskiner på plats, behöver nu omsätta tankar till handling om de ska stå sig i konkurrensen – nu så väl som långsiktigt.