Nyheter

Guldpriset nära rekordet – därför väljer fler att investera i guld

Guldpriset fortsätter att ligga på höga nivåer. Nu väljer såväl centralbanken som privatpersoner att investera i ädelmetallen.

I mars 2022 uppmättes det hösta priset på guld någonsin. Vid tidpunkten krävdes drygt 645 000 kronor för att köpa ett kilo. Sedan dess har priset hållit sig på en hög nivå och sällan gått under 550 000 kronor kilot. Bara för några veckor sedan var priset nära att tangera rekordet från föregående år, uppger Svt.

Guld kan stå sig starkt i oroliga tider

En av de stora anledningarna bakom de höga prisnivåerna är läget i omvärlden. I takt med att oron ökar tenderar priset på guld att göra detsamma. Ofta lockas många till att köpa guld då den exklusiva ädelmetallen kan stå sig stark i kurs även i oroliga tider, till skillnad från investeringar såsom aktier.

Guld kan användas som ett komplement, ett sätt att sprida risken, bland investerare på börsen. Det kan handla om allt från att köpa fysiskt guld till att köpa aktier i guldproducenter eller investera i CFD:s (Contract for Difference), det vill säga att man får exponering mot prisrörelsen men aldrig äger det faktiska värdepappret.

Kina världens största guldproducent

Oavsett om man investerar i aktier på börsen eller i guld är utbud och efterfrågan det som i huvudsak styr värdeutvecklingen. Under 2022, då börsmarknaden gick tungt, fanns många investerare som riktade blicken åt guldet i stället. Därmed ökade efterfrågan på guld, vilket också syntes på prisutvecklingen. I Sverige har det höga priset också berott på att kronan försvagats jämfört med den amerikanska dollarn – valutan som guld handlas i.

Därtill blir guld attraktivt eftersom det finns i en begränsad mängd, som förvisso är en mycket stor sådan. Världens största guldproducent är Kina. Landet står för 11 procent av världens totala guldproduktion, och guldreserverna uppgår till ungefär 368 ton, enligt sajten IG. På andraplats kommer Ryssland med drygt 331 ton. Därefter följer Australien och USA med reserver om ungefär 327 respektive 190 ton.

Centralbankerna köper mer guld än på 55 år

Guldets prisökning sammanfaller delvis med det som kallas för ”kryptokraschen”. På bara fyra dagar i inledningen av november förra året sjönk Bitcoin-kursen med omkring 60 000 svenska kronor. Vid ungefär samma tidpunkt meddelande en av världens största kryptobörser, FTX, att man går i konkurs. Enligt Svt har många som tidigare investerat i de moderna kryptovalutorna efter detta valt att återgå till det mer traditionella guldet.

Men det är inte bara privata investerare som vänder sig till ädelmetallen. Även flertalet centralbanker har börjat köpa mer guld. Den amerikanska nyhetssajten Bloomberg rapporterar att världens centralbanker köpte nära 400 ton guld under det tredje kvartalet 2022. Detta är den högsta siffran sedan 1967.

Fler vänder sig till pantbanker

Den rusande guldmarknaden lockar klart till sig köpare, men i och med att priset ökat och stannat på höga nivåer har många även valt att sälja av sitt guld. Detta bekräftas av ett flertal svenska pantbanker, som ser att allt fler vill pantsätta sina tillgångar i ädelmetallen. Pantbanken Sverige, en av landets största aktörer, ökade inlåningen med omkring 20 procent i januari 2023 och på sin online-tjänst har man fått in cirka 55 procent mer guld i år än vid samma tidpunkt i fjol.

Trenden att investera i och pantsätta guld kan vara en ihållande sådan. Enligt experter kan en lågkonjunktur vara att vänta under 2023 och därmed kan den amerikanska centralbanken tvingas till en mindre stram penningpolitik. Något som i sin tur, menar experter, kan komma att ge ytterligare positiv effekt på guldpriset.