Nyheter

Nu kan Barracuda-kunderna lagra data i Microsofts datacenter i Gävle

Barracuda Networks utökar nu sina dataskyddstjänster till Sverige. Det gör att svenska kunder som kör Microsoft 365 och Azure kan lagra sin data lokalt och återställa den med hjälp av Barracudas backup-lösning.

Datalagringen sker i Microsofts datacenter i Gävle – ett av de mest hållbara och avancerade som byggts hittills.

– När fler verksamheter flyttar till molnet behöver de inte bara skydda sin säkerhetskopierade data utan också lagra den lokalt för att möta nationella och internationella krav. Vi har ett mångårigt och nära samarbete med Microsoft och vet att deras datacenter ligger i absolut framkant av utvecklingen. Med den nya Azure-regionen i Sverige och datalagring i Gävle förbättrar vi vår tjänst ytterligare, kommenterar Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Genom att lagra data i Sverige möter Barracuda en ökad efterfrågan på lösningar som säkerställer att kundernas data stannar i landet. I en nyligen genomförd studie utförd av Barracuda, angav organisationer dataskydd som ett viktigt säkerhets- och regleringsproblem. Nästan sju av tio (69 procent) av de tillfrågade sa att de var oroliga över att säkerhetskopierad data lagras utanför deras geografiska hemvist, och mer än sju av tio oroade sig över efterlevnaden av kraven på datasekretess.

– Vi har gjort en väldigt omfattande satsning på våra svenska datacenter där säkerhet, teknisk innovation och hållbarhet har högsta prioritet. Samarbetet mellan Microsoft och Barracuda bidrar till att ge företag effektiva och moderna verktyg som ökar IT-säkerheten. Att Barracuda nu väljer att lagra sina kunders data i vårt datacenter stärker det samarbetet ytterligare, säger Thomas Floberg, vice vd, marknads- och operativ chef, Microsoft Sverige.

Microsofts datacenter i Gävle drivs helt på förnybar energi och för att minska vattenåtgången kyls servrarna med utomhusluft i stället för vatten.

Cloud-to-Cloud-Backup

Barracudas Cloud-to-Cloud-Backup gör säkerhetsarbetet i molnet enklare och effektivare. Plattformen är helt utvecklad för molnmiljön och skyddar data i Office 365 inklusive Teams, Exchange Online, SharePoint och OneDrive. Jämfört med traditionella lösningar för säkerhetskopiering och återställning ger den molnanpassade plattformen hög skalbarhet, snabb prestanda och global täckning. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup har kraftfulla sök- och filterfunktioner som gör det enkelt att snabbt återställa affärsdata.