Nyheter

Debatt:”Bilister förlorar sina körkort helt i onödan – Det är inget annat än en rättsskandal!”

”Sverige förlorar fler än hundra bilister varje månad sitt körkort efter beslut av Transportstyrelsen. Skälet är att deras ögonläkare är skyldiga att anmäla till myndigheten de patienter som har ögonsjukdomen glaukom och på grund av den inte uppfyller myndighetens krav på synfältets omfattning. Samma sak gäller för personer som har synfältsbortfall efter stroke och diabetes.”

Det skriver Sven-Olof Edvinsson, överläkare, ordförande i Glaukomförbundet och Krister Inde, synpedagog, dr. h.c. i ett debattinlägg i Aftonbladet:

”Synfältskraven finns i ett EU-direktiv från 2006. Detta direktiv tolkas dock på olika sätt i de olika EU-länderna. I huvuddelen av länderna har man insett att just synfältskravet är mycket tveksamt när det gäller en persons förmåga att köra bil på ett trafiksäkert sätt. Därför finns möjligheten att genom praktiska körprov bevisa att körförmågan ingalunda har minskat med en smärre förändring av synfältet.”

Läs hela debattinlägget här:

www.aftonbladet.se