Nyheter

Klart: Nytt avtal mellan Skånetrafiken och Keolis

Keolis blir alltså det trafikföretag som tar över trafiken från och med december 2024.

Igår skrevs avtalet under – för Skånetrafikens del av Maria Nyman, trafikdirektör, och Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss, och för Keolis del av Linda Ekdahl, Områdeschef Syd på Keolis. Detta är Keolis andra avtal i Skåne. I början av januari skrev Keolis på ett avtal om Lunds nya stadstrafik som startar 20 augusti i år.

– Det är väldigt bra att vi får en god fördelning av olika leverantörer i Skåne. Jag ser fram emot trafikstarten och ännu bättre trafik till våra kunder i området från december 2024, säger Saman Tondnevis.

Den nya trafiken innehåller flera delar som ska skapa en attraktiv kollektivtrafik som anpassas efter Landskronas expansion och framtidsplaner. Resandet i Landskronas stadstrafik är redan idag i Skånetoppen med mer än dubbelt så stort resande per invånare än alla andra jämförbara kommuner.

I upphandlingen ställer Skånetrafiken höga miljökrav, bland annat för nyinköpta fordon när det gäller intyg för särskilt farliga kemikalier i tillverkningen, miljövarudeklaration, miljöprestanda och hållbarhetskrav för batteritillverkningen. Utöver detta finns högre krav på punktlighet, kundnöjdhet och levererad kvalitet.

Fakta:

Förbättrad linjesträckning för linje 1 med tiominuterstrafik.

Anpassning till utbyggnadsplaner och stadsutveckling Landskrona.

Fyra stadsbusslinjer med 14 depåladdade elbussar (finns i trafik idag).

Linje 3 trafikeras med 4 nya slide in-trådbussar.

Venbusslinjen trafikeras med två nya 10 meters elbussar.

Trafikstart i december 2024.