Nyheter

Undersökning från Veeam visar att IT-chefer känner sig alltmer oskyddade för cyberattacker och andra katastrofer

Veeam Software släpper nu resultaten från företagets fjärde årliga trendrapport om dataskydd Data Protection Trends Report, för att bättre förstå hur dataskydd utvecklas i en digital värld. Undersökningen visar att företag utmanas med mer komplexa hybrida IT-miljöer och ökar sina budgetar för att avvärja cyberattacker, samt för att hänga med när produktionsmiljöer fortsätter att delas upp i olika moln.

Resultatet är att IT-chefer känner att de inte är tillräckligt skyddade. Högsta prioritet för verksamheter i år är att göra säkerhetskopieringar mer tillförlitliga, följt av att säkerställa att skyddet av Infrastructure as a Service (IaaS) och Software as a Service (SaaS) är likvärdigt med skyddet de förlitar sig på för arbetslaster i datacenter.

Höjdpunkter från rapporten: 

Ett modernt dataskydd behövs för att hålla företag i gång: Fyra av fem organisationer tror att de har en diskrepans, eller en känsla av missnöje eller oro, mellan vad deras affärsenheter förväntar sig och vad IT-tjänsterna kan leverera. 82 procent har ett ”tillgänglighetsgap” mellan hur snabbt deras system måste kunna återställas och hur snabbt IT kan få tillbaka dem. 79 procent beskriver ett ”skyddsgap” mellan hur mycket data de kan förlora och hur ofta IT skyddar deras data. Dessa diskrepanser är en anledning till att 57 procent av verksamheterna förväntar sig att ändra sitt primära dataskydd under 2023, samt motiveringen för ökade budgetar för dataskydd. 

Budgetar för dataskydd ökar: Globalt räknar organisationer med att öka sin dataskyddsbudget med 6,5 procent under 2023, vilket är avsevärt högre än de totala utgiftsplanerna inom andra IT-områden. Bland de 85 procent av organisationer som planerar att öka sina dataskyddsbudgetar är den genomsnittliga planerade ökningen på 8,3 procent och ofta i kombination med ökade investeringar i cybersäkerhetsverktyg. 

Trots medvetenheten och ökad beredskap vinner ransomware: Rapporten visar att cyberattacker orsakade de mest effektfulla avbrotten för verksamheter under 2020, 2021 och 2022. 85 procent av organisationerna attackerades minst en gång under de senaste tolv månaderna; detta är en ökning från 76 procent i förra årets rapport. Återställning är det främsta problemet, eftersom de undersökta verksamheterna rapporterar att endast 55 procent av deras krypterade/förstörda data kunde återställas från attacker. Enligt undersökningen är den enskilt viktigaste aspekten som organisationer letar efter i en modern dataskyddslösning ”integration av dataskydd inom strategin för cyberberedskap.” 

Ransomware är det största hindret för digital transformation: På grund av sin påverkan på budgetar och arbetskraft, prioriteras kidnappningsprogram och det allvarliga cybersäkerhetslandskapet av IT-avdelningar. Detta gör att IT-resurser och budgetar som ursprungligen allokerades till initiativ för digital transformation i stället går till förebyggande insatser för IT-säkerhet. Cyberattacker tömmer inte bara operativa budgetar på grund av lösensummor och återhämtningsinsatser. De sänker också organisationers förmåga att modernisera sin verksamhet för framtida framgångar, och de måste i stället betala för att lindra och mildra den rådande situationen. 

Container-baserade arbetslaster växer i popularitet: Containrar, och mer specifikt Kubernetes, har alla egenskaper som en vanlig produktionsplattform, och samma skillnader vad gäller dataskyddsstrategi sågs bland tidiga användare av SaaS för fem år sedan och inom virtualisering för 15 år sedan. 52 procent av undersökningens respondenter kör för närvarande containrar, medan 40 procent av verksamheterna planerar att distribuera containrar. Och ändå skyddar de flesta organisationer bara den underliggande lagringen, i stället för att holistiskt skydda själva arbetslasterna. Detta förekommer ofta när nya produktionsplattformar blir vanliga och när äldre metoder är otillräckliga, vilket skapar en möjlighet för tredjepartsverktyg för säkerhetskopiering att säkerställa ett omfattande skydd. 

– IT-chefer står inför en dubbel utmaning, säger Danny Allan, CTO och Senior Vice President of Product Strategy på Veeam. De bygger och stöttar alltmer komplexa hybridmiljöer, samtidigt som volymen och sofistikeringen av cyberattacker ökar. Detta blir ett stort problem när företagsledare tänker igenom hur de ska mildra och återställa affärsverksamheten från alla typer av störningar. Äldre säkerhetskopieringsmetoder hanterar inte moderna arbetslaster – från IaaS och SaaS till containrar – vilket resulterar i en opålitlig och långsam återställning av verksamheten då den behövs som mest. Det är detta som IT-chefer funderar över när de överväger sin plan för cybermotstånd. De behöver ett modernt dataskydd. 

Intressanta insikter från rapporten:

Tillförlitlighet och ett konsekvent agerande (att skydda IaaS och SaaS tillsammans med servrar i datacenter) är de viktigaste drivkrafterna för att förbättra dataskyddet under 2023. För verksamheter som kämpar med att skydda molnbaserade data med äldre säkerhetskopieringslösningar, är det troligt att de kommer att komplettera sin backup-lösning för datacentret med IaaS/PaaS och/eller SaaS-funktioner. 

Ransomware är både den vanligaste och mest effektfulla orsaken till avbrott, vid sidan av naturkatastrofer (exempelvis brand och översvämning) och användarfel (överskrivningar, radering, och annat). Verksamheter bör implementera säkerhetskopierings- och återställningslösningar som stöttar ett heltäckande tillvägagångssätt för dataskydd, och som kan integreras med andra cybersäkerhetsmetoder för att säkerställa ett omfattande cybermotstånd. 

Molnbaserade tjänster verkar nästan oundvikliga för organisationer av alla storlekar. Men på samma sätt som det inte bara finns en typ av moln, finns det inte bara en typ av dataskydd för moln. Organisationer bör överväga molnnivåer för lagring, Backup as a Service (BaaS) och även Disaster Recovery as a Service (DRaaS). 

Ladda ner hela Veeam Data Protection Trends Report 2023 på:

https://vee.am/DPR23.

För mer information, besök 

www.veeam.com.