Nyheter

Modvion tar in 125 miljoner kronor i nytt kapital

Det svenska träteknologiföretaget Modvion har tagit in 125 miljoner kronor i en ny investeringsrunda. Kapitalet tas in inför den kommersiella lanseringen av Modvions vindkraftstorn i trä. Bland investerarna finns den ledande tillverkaren av vindkraftverk Vestas, Almi Invest Greentech, EU-kommissionens EIC Fund, Course Corrected VC och Symbia VC.

– För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä. Intresset för att investera i Modvion har varit stort och bidrar till att vi kan kommersialisera vår teknik för att bygga hållbara och kostnadseffektiva vindkraftstorn, vilket minskar vindkraftens klimatavtryck, säger Modvions vd Otto Lundman.

Det nya kapitalet togs in genom en övertecknad konvertibelemission. Emissionen fick starkt stöd av befintliga ägare som Vestas riskkapitalbolag Vestas Ventures och EU-kommissionens EIC Fund.

– Modvion har väldigt stor potential att öka hållbarheten inom vindkraftsindustrin. Att trätornen byggs i moduler löser också ett antal utmaningar när det gäller att bygga högre turbiner – en viktig del för att producera den mest kostnadseffektiva energin, säger Todd O’Neill, vd på Vestas Ventures.

Förutom de befintliga ägarna tillkom också bland andra de svenska klimatfokuserade investerarna Almi Invest Greentech och Course Corrected VC, samt den österrikiska riskkapitalfonden Symbia VC, som fokuserar på innovation inom trävaror. En grupp investerare från Falkenberg som stödjer svenska industriella initiativ deltog också.

– Genom denna investering bidrar vi till att ett svenskt innovativt bolag når ut till en global marknad med sin unika lösning med betydande klimatnytta. Jag är imponerad av teamet och ser fram emot den fortsatta resan, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech.

Genom att bygga vindkrafttorn av en förnybar råvara som trä kan utsläppen från tornproduktionen minska med 90 procent jämfört med konventionella torn. Dessutom lagras den koldioxid som tagits upp av träden under deras livstid, vilket möjliggör klimatpositiv vindkraft då tornen binder mer koldioxid än de släpper ut under tillverkningen.

Modvions patenterade teknik möjliggör högre torn än när man bygger i stål, vilket ger en ökad elproduktion eftersom det blåser mer på högre höjd. Vindkraftverkens kapacitet väntas närapå fördubblas under de kommande åren, från ett globalt genomsnitt på 3,4 megawatt till 6,6 megawatt år 2030. Viktiga marknader i Europa ligger redan långt före, och större vindkraftverk behöver högre torn – där Modvions lösning är den mest konkurrenskraftiga.

Trätornen är byggda i moduler, som är lätta att transportera till platser som annars skulle vara otillgängliga. Modulerna är gjorda av laminerat trä (LVL), som har en högre specifik hållfasthet än stål, vilket möjliggör en lättare tornkonstruktion.

– Att bygga i trä ger kraftiga utsläppsminskningar samtidigt som det möjliggör högre vindkraftverk. Ju högre tornet är, desto mer kostnadseffektivt blir det att bygga i trä, säger Otto Lundman.

Senare i år ska Modvion bygga sitt första kommersiella vindkraftverk. Vindkraftverket på 2 megawatt kommer att bli 150 meter högt, inklusive bladen. Därefter finns planer på ett vindkraftverk på 6 megawatt, en av de största plattformarna för landbaserad vinkraft, samtidigt som Modvions produktionskapacitet skalas upp