Nyheter

Nu elektrifieras Göteborgs Hamns inspektionsfartyg

Efter att ha varit i tjänst dygnet runt som inspektionsfartyg i Göteborgs hamn sedan 1979 har det nu blivit dags för M/S Hamnen att konverteras till eldrift. Med det förväntas fartyget kunna vara i hamnbolagets tjänst i många år till.

– Styrkan med M/S Hamnen är dess mångsidighet och att vi alltid är ute och nära där det händer. Fartyget har många olika arbetsuppgifter men grunden ligger i att företräda hamnmyndigheten och se till att föreskrifter enligt hamnordningen upprätthålls, säger David Falk, skeppare på M/S Hamnen.

Ombyggd ger mindre utsläpp än utbytt

Utöver att vara skeppare på M/S Hamnen är David Falk också projektledare för elektrifieringen av fartyget. Alternativet att helt byta ut M/S Hamnen var aldrig aktuellt, utan man började direkt titta på möjligheterna att bygga om det befintliga fartyget till eldrift.

– M/S Hamnen är i väldigt bra skick och det finns ingen annan båt som är bättre lämpad för uppdraget. Genom att bygga om i stället för att byta ut så reduceras utsläppen ytterligare då fartyget inte lever vidare hos en ny ägare, säger David Falk.

Idag är M/S Hamnen i aktiv drift cirka 1200 timmar per år, vilket ger en förbrukning på cirka 25 000 liter diesel. Det innebär 67 ton koldioxidutsläpp, vilket är 15% av hamnbolagets totala utsläpp.

Elektrifieringen – när var och hur?

I maskinrummet väntar en totalomvandling då M/S Hamnens befintliga dieselmotor ska bytas ut mot en helt ny elmotor med 250 kW effekt. Därtill ska en fyra till fem ton tung batteribank på 520 kWh sättas in, som kan kompletteras med ytterligare batterikapacitet i framtiden om så krävs.

– I undantagsfall kan särskilda utryckningar, oförutsedda händelser eller extrema väderförhållanden kräva ytterligare räckvidd, och därför sätter vi också in en dieselhjälpmotor som drivs på HVO. Fartygets uppdrag är att vara tillgänglig i alla sammanhang 24/7 och därför behöver vi den flexibiliteten. Men målet är att kunna köra på batteri 90% av tiden, säger David Falk.

M/S Hamnens ordinarie kajplats i Majnabbehamnen kommer att utrustas med en 63 amperes laddare, vilket räcker för laddning mellan ordinarie uppdrag.

M/S Hamnen läggs upp på varv på Ö-varvet på Öckerö under våren och ska åter tas i drift till hösten. Under uppläggningstiden kommer David Falk och den övriga besättningen att använda en mindre ersättningsbåt för att klara inspektionsuppdraget.

Trovärdighetsfråga

För Göteborgs Hamn AB är elektrifieringen av M/S Hamnen inte ”bara” ett led i jakten att nå hamnens klimatmål om en 70% minskning hamnrelaterade utsläpp från Vinga och in över hela Göteborgsområdet på landsidan till 2030. Det menar Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén.

– Från Göteborgs Hamn AB:s sida har vi höga förväntningar på våra partners både i och kring hamnen och de beslutsfattare som vi samverkar med när det kommer till klimatomställning, och vi behöver ha med oss alla på tåget om vi ska klara våra mål. Om vi ska kunna kräva att andra ska bidra till omställningen, så måste vi visa på alla sätt att vi går före i den omställningen. Det är en trovärdighetsfråga, säger Viktor Allgurén.

Fakta: M/S Hamnen

Ägare och operatör: Göteborgs Hamn AB genom Harbour Masters Office och Hamnkapten Åsa Kärnebro som är ansvarig för fartyget.
Längd: 20,3 m
Bredd: 5,7 m
Djupgående: 2,6 m
Marschfart: 8 knop
Driftstimmar/år: 1200
Ny elmotor: 250 kW
Batteribank: 520 kWh
Räckvidd på el efter konvertering: Minst 4 timmar i 6 knop
Investering: 17,3 miljoner kronor. Utöver konvertering till eldrift ingår även installation av en ny funktionsenlig styrhytt, samt en rad arbetsmiljöhöjande och livstidsförlängande åtgärder.