Nyheter

Veidekke får förtroendet att utföra skyddsarbeten på Västlänken

Veidekke har fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten under en begränsad tidsperiod på projekt Haga i Göteborg, som är en del av Västlänken. Entreprenaden sker på löpande räkning.

Trafikverket beslutade nyligen att häva kontraktet med den entreprenör som byggde projektet Haga på Västlänken. Veidekke har nu fått i uppdrag att utföra så kallade skyddsarbeten för att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till entreprenaderna som ska bygga färdigt projektet. Skyddsarbetet kan komma att bestå av bland annat att säkerställa arbetsområdet och upprätthålla säkerhetsfunktioner gentemot miljödom, tunnelsäkringsarbeten, grundförstärkningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten, vattenreningssystem, länshållning, asfalteringsarbeten och trafikomläggningar.

– Vi är stolta över att ha fått möjligheten att tillsammans med Trafikverket utföra skyddsarbeten för att minimera påverkan av kontraktet som hävdes för några veckor sedan. Vi kommer i nära samarbete skapa en gemensam organisation för att så effektivt som möjligt utföra arbetena i full transparens och med målsättningen att arbeta i god samverkansanda för att nå bästa resultat, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Arbetet påbörjas omedelbart med att få en gemensam bild av nuläget i projektet, vilka åtgärder som skall utföras samt hur prioriteringen skall ske. Arbetena avses utföras inom ramen för en utförandeentreprenad där ersättningsformen för entreprenaden kommer vara löpande räkning. Ordervolymen är inte fastslagen då exakt omfattning inte är känd i dagsläget.

Projekt Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga. Stora delar av sträckan byggs en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att grävning i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.

Läs mer:

om Västlänken