Nyheter

Grönt sjöfraktserbjudande

Avtalet innebär att DB Schenker utökar sina gröna sjöfraktserbjudanden. Under 2023 kommer minst 30 000 standardcontainrar (TEU) transporteras med ett netto-noll CO2-utsläpp, beroende på hur bränslet används under transporten.

Det här är det första avtalet i sitt slag och utgör en av de största koldioxidneutrala biobränsle-affärerna mellan en speditör och ett rederi. Mängden biobränsle som köps in är tillräcklig för att spara 35 000 ton CO2-utsläpp över hela försörjningskedjan. Det motsvarar cirka 30 000 containrar. Avtalet gör det möjligt för DB Schenker att erbjuda sina kunder en standardprodukt för netto-nolltransporter till sjöss.

Bidrar till minskade utsläpp

– Tillsammans med MSC erbjuder vi våra kunder en lättillgänglig och grön lösning med hjälp av den senaste generationen marint biobränsle för att hjälpa dem minska sina utsläpp ytterligare. Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå och köper därför in biobränsle i förväg. En sak är säker: ju mer kunderna kräver klimatneutralitet i hela försörjningskedjan, desto snabbare får vi en renare sjöfrakt, säger Thorsten Meincke, global styrelseledamot för flyg- och sjöfrakt på DB Schenker.

Avtalet innebär att man använder certifierade hållbara, andra generationens biobränslen baserade på använd matolja, istället för konventionellt fossilbaserat marinbränsle. Efter en uppblandning på mellan 20 och 30 procent, omvandlas 12 000 ton biobränslekomponenter till cirka 50 000 ton blandat biobränsle att använda i MSC:s containerfartyg.

Påskyndar omställningen

– MSC Biofuel Solution är vårt första certifierade program som hjälper våra kunder att minska utsläppen i sina försörjningskedjor. Något som påskyndar energiomställningen genom att skapa efterfrågan på nettokoldioxidfri sjöfrakt och som ger direkta koldioxidbesparingar. Vi och DB Schenker har liknande klimatambitioner och är glada över samarbetet på vår gemensamma resa mot netto-nollutsläpp, säger Caroline Becquart, Senior Vice President på MSC.

Partnerskapet är ett viktigt bidrag till arbetet med att öka användningen av alternativa bränslen i branschen. I likhet med netto-nollflygningar med hållbart flygbränsle (SAF) kan kunderna nu boka regelbundna netto-nolltransporter till sjöss och få ett årligt intyg om sin utsläppsminskning.

Fakta:

Biobränsle kan användas för vanlig sjöfrakt utan att fartygets infrastruktur eller försörjningskedja påverkas. MSC bunkrar hållbart biobränsle, där kunderna drar nytta av koldioxidbesparingarna genom hela transportflödet. Detta skiljer MSC Biofuel Solution från initiativ för koldioxidkompensation, som fokuserar på framtida utsläppsminskningar utanför sjöfraktsindustri

Andra generationens biobränsle, även kallat avancerat biobränsle, garanterar en minskning av koldioxidutsläppen med minst 80 % (well-to-wake). DB Schenkers sjöfrakt är också garanterat palmoljefri