Nyheter

Arena för framtidens distribution: Statsstöd till Postnord på miljardbelopp – direkt skadligt för konkurrensen

Postfinansieringsutredningen föreslår miljardbelopp i statsstöd, baserat på hemliga ekonomiska underlag från Postnord. Aktörerna inom Arena för framtidens distribution är starkt kritiska till utredningen, både för att den bygger på osäkra underlag och för att den skulle hota den bräckliga konkurrens som finns på postmarknaden.

Utredningen (SOU 2023:4) har presenterats för civilminister Erik Slottner (KD) och föreslår bland annat att Postnord ska få statsstöd. Utredningens förslag kommer att påverka en mängd aktörer på och kring postmarknaden, menar Arena för framtidens distribution, som är ett nätverk som samlar branschens aktörer, däribland branschorganisationerna Fria Postoperatörers Förbund och Grafiska Företagen.

– Det vore anmärkningsvärt om regeringen går med på att ge Postnord ett årligt statsstöd på nära 1 miljard kronor. Ett statsstöd till Postnord är direkt skadligt för den bräckliga konkurrens som finns på postmarknaden. Det förslaget måste regeringen stoppa, säger Håkan Malmros, förbundsordförande i Fria Postoperatörers Förbund och en av huvudmännen i Arena för framtidens distribution.

Det är anmärkningsvärt att utredningens resonemang om behovet av statligt stöd till Postnord för att upprätthålla den samhällsomfattande tjänsten, enbart baseras på uppgifter och prognoser från Postnord.

Trots att brevvolymerna har fallit i mer än 20 år har Postnord under hela denna period tjänat mycket pengar på brevverksamheten. Det konstaterar även utredningen: ”Postnords verksamhet inom den samhällsomfattande posttjänsten har hittills genererat vinst.” Utredningen hänvisar till Postnords prognoser framöver men redovisar inte siffror med hänvisning till att de utgör affärshemligheter. Arena för framtidens distribution kritiserar hemlighetsmakeriet och ifrågasätter trovärdigheten i Postnords prognoser. Arena för framtidens distribution menar att Postnords prognoser vid flertalet tillfällen visat på sämre utfall än vad som sedan blivit fallet.

Bakgrunden till att utredningen tillsattes var att den tidigare regeringen gjorde bedömningen att om inte kraven på den samhällsomfattande posttjänsten sänks kan portointäkterna om några år inte förväntas vara tillräckliga för att finansiera tjänsten. Utredning fick i uppdrag att föreslå möjliga alternativ finansieringsmodeller för tjänsten.

– Utredningens utgångspunkt är direkt felaktig. Det naturliga sättet att hantera fallande brevvolymer är justeringar av tjänstens utformning och prissättning. Det har fungerat bra hittills. Att nu överge denna princip och öppna för skattefinansiering är en principförändring som belastar skattebetalarna, förstör konkurrensen och effektivt bromsar utvecklingen på postmarknaden, säger David André, vice vd 21 Grams och en av huvudmännen i Arena för framtidens distribution.

I Sverige finns det till skillnad mot i många andra länder en viss – om än bräcklig – konkurrens på brevmarknaden. Detta är en viktig förklaring till att det är förhållandevis billigt att skicka brev i Sverige. Det är också en viktig förklaring till den kontinuerliga utvecklingen av marknaden.

Om Arena för framtidens distribution

Arena för framtidens distribution är ett initiativ av branschorganisationer och privata företag inom produktion och distribution av försändelser som bedriver opinion och kunskapsspridning sedan 2018. Arenans aktörer verkar för en sundare konkurrens och ökad mångfald på de marknader där Postnord bedriver verksamhet.

På bilden: – Att en statlig utredning rekommenderar att ett statligt affärsdrivande företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad ska få skattesubventioner baserat på att det statliga företaget tror att man kan komma att få lönsamhetsproblem i en verksamhet som hittills alltid genererat vinst är magstarkt. Ansvariga politiker måste också ifrågasätta prognoserna och hemlighetsmakeriet, säger Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen och en av huvudmännen i Arena för framtidens distribution.