Nyheter

Den smarta staden finns i norr

Användningen av smarta sensorer och IoT (Internet of things) växer i hela världen. Tekniken utvecklas och att samla in data från sensorer blir allt vanligare. I Piteå finns det goda möjligheter att nyttja tekniken, där det befintliga fibernätet kompletterats med ett trådlöst nät för kommunikation med batteridrivna sensorer.

Tekniken kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförbrukning med hög säkerhet och trygg dataöverföring. Sensorerna drivs av batterier vilket gör det möjligt att ansluta på platser där el saknas. PiteEnergi har sedan 2019 investerat och byggt upp nätet som idag har täckning i nästan hela kommunen.

– Satsningen är medveten och en del av vår strategi med att utveckla Piteå till en ännu attraktivare och innovativare stad. Vi vill ge förutsättningar för företag och verksamheter att på ett enkelt sätt använda IoT-lösningar som en del i utvecklingen säger Jörgen Andersson-Strand, VD PiteEnergi.

Flera spännande lösningar är redan i gång och fler projekt kommer. Det finns massor med möjligheter att samla och analysera data, som kan vara till nytta för att utveckla processer och arbetssätt men framförallt till att använda data för att få bättre underlag för beslut.

– Det kan handla om att låta sensorerna bevaka och larma när något avviker i stället för att upptäcka att något är fel när skadan redan skett berättar Peter Fenander, verksamhetsutvecklare, PiteEnergi.

PiteEnergi har själva utvecklat några populära tjänster som piteborna kunnat dra nytta av. Badtemperatur, där man kan man följa och se aktuella badtemperaturer på några av Piteås populära badplatser under sommaren och snötemperatur där man mäter temperaturen i skidspåren under vintern. Tillsammans har bad- och snötemperaturerna haft över 50 000 sidvisningar på PiteEnergis hemsida och app sedan lanseringen.