Nyheter

Gröna Mobilister: ”Vi behöver en lagstadgad miljödeklaration av bilar”

På eCarExpo den 3 februari lanserade Mobility Sweden en frivillig energimärkning av lätta fordon. Alla medlemsföretag i Mobility Sweden har ställt sig bakom märkningen, som ska införas den 1 mars.

Återförsäljarna fyller i uppgifter om fordonet på Mobility Swedens hemsida, och skriver ut en etikett som läggs i bilen i bilhallen. Den huvudsakliga informationen på märkningen är CO2-utsläppet ur avgasröret, som visas grafiskt på samma sätt som energimärkningen på kylskåp och andra apparater.

Därtill visas drivmedelsförbrukningen, tillsammans med de drivmedel fordonet är avsett för. Om det är avsett för något alternativt drivmedel anges detta separat. En QR-kod leder till Energimyndighetens hemsida där det går att leta sig fram till klimatnyttan hos dessa alternativa drivmedel.

På grund av branschens nya frivilliga energideklaration har en märklig situation uppstått. Vi har nu två olika förslag till miljörelaterad fordonsmärkning. I slutet av maj 2022 presenterade nämligen Energimyndigheten ett förslag till en mycket mer ambitiös obligatorisk miljödeklaration av lätta fordon. Detta förslag har nyligen skickats ut på remiss av Klimat- och näringslivsdepartementet.

Gröna Mobilisters Per Östborn har drivit frågan mot såväl politiken som mot näringslivet:

– Jag hade hoppats på en högre ambitionsnivå från branschen. Cynikern i mig tror att deras initiativ medvetet har haft låg ambitionsnivå för att kunna förhandla ner Energimyndighetens klart mer ambitiösa förslag. Men, optimisten i mig håller tummarna för att politiken vill konsumenternas bästa.

Läs hela inlägget på:

Gröna Mobilisters hemsida

Foto: Lee Rosario