Nyheter

De leder den växande marknaden för elektriska lastbilar

Förra året växte antalet tunga ellastbilar på vägarna i Europa och USA snabbare än någonsin tidigare. Volvo Lastvagnar har nu sålt mer än 4 300 elektriska lastbilar globalt i fler än 38 länder. I Europa är Volvo Lastvagnar marknadsledare med en marknadsandel på 32 procent av marknaden för tunga ellastbilar och i nordamerika var nästan hälften av alla registrerade tunga ellastbilar från Volvo.

2022 växte marknaden för tunga (≥16 ton) elektriska lastbilar i Europa med 200 procent till 1 041 fordon, där Volvo Lastvagnar har den högsta marknadsandelen.

– Vi i är fast beslutna att leda transformationen av elektriska lastbilar och avslutade 2022 som marknadsledare, inte bara i Europa utan även i Nordamerika och andra marknader, vilket är ett bevis på att vi gör just det. Även om marknaden för eldrivna lastbilar fortfarande är liten är trenden tydlig: många av våra kunder påbörjar nu sitt skifte till ellastbilar. Vi har en roll som katalysator för denna omställning och siktar på att 50 procent av vår globala försäljning av nya lastbilar ska vara elektriska år 2030, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

Sedan Volvo Lastvagnar startade produktionen av helt elektriska lastbilar 2019, har företaget sålt mer än 4 300 ellastbilar i mer än 38 länder runt om i världen. Volvo erbjuder för närvarande branschens bredaste produktutbud med sex tunga ellastbilar i serietillverkning, som klarar de allra flesta typer av transporter i och mellan städer.

– Vi har nu en produktportfölj som kan täcka de flesta typer av transporter för alla typer av kunder. Om man tittar på varuflödesmönstren är det möjligt att elektrifiera nästan hälften av alla transporter med vårt sortiment av ellastbilar. Vi ser det som vårt uppdrag att stödja våra kunder så att de får det att hända, kommenterar Roger Alm.