Nyheter

Sveriges bästa logistikläge

Enligt branschtidningen Intelligent Logistik, som årligen rankar Sveriges bästa logistiklägen, toppar Göteborgsregionen. Som Sveriges största godsnav spelar Göteborgs hamn en avgörande roll i utmärkelsen enligt juryn, som konstaterar att hamnens infrastruktur, investeringsprogram och växande godsvolymer utgör en god grund för framtida tillväxt i regionen.

– Det är en hedrande utmärkelse som vi sätter stort värde på, och det är förstås roligt att uppmärksammas tillsammans med regionens övriga aktörer på logistikområdet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett starkt godsnav som stärker svensk konkurrenskraft och utgör garanten för svensk industris access till omvärlden, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

I Göteborgs hamn hanteras mer än 50% av Sveriges totala containertrafik och volymtillväxten är stabil med nio raka kvartal av ökad containergenomströmning. Just containerterminalen som driftas av APM Terminals lyfts fram särskilt fram i motiveringen, såväl som den växande godstågstrafiken där hamnen under 2022 nådde all time high.

Goda etableringsmöjligheter

Tillgång på logistikytor är avgörande för en logistikregions funktionalitet, och därav ett viktigt bedömningskriterium i utnämningen av Sveriges bästa logistikläge. Tillväxten på logistikytor har varit exceptionellt stor de senaste åren, konstaterar Intelligent Logistik, och det senaste året har ytterligare ny mark för logistiketableringar tillkommit – både i hamnnära områden på Hisingen, såväl som längre ut i regionen i exempelvis Landvetter och i Borås.

– I hamnen utvecklar vi exempelvis Halvorsäng Logistikpark tillsammans med Castellum bara tio minuter från kajkanten, det blir ett viktigt tillskott för den hamnnära logistiken. Sedan är tillväxten på ytor bra även i regionens inland vilket är väldigt viktigt. Totalt sett ser framtiden ljus ut för Göteborgsregionen och det finns goda möjligheter att etablera sig här som logistikaktör även på sikt, säger Jacob Minnhagen.

Den uppmärksammade listan över Sveriges bästa logistiklägen har publicerats sedan 2001. Rankingen bygger på tillgången på logistikytor, flöden/geografi, infrastruktur, marktillgång, kompetens och samarbetsklimat i regionen.

Helsingborgsregionen och Jönköpingsregionen blev tvåa respektive trea på listan.

Utdrag ur motiveringen:

”Göteborgsregionen är sedan länge Sveriges logistikhuvudstad med ett utmärkt distributionsläge med tillgången till Nordens största containerhamn, som stod stark även genom pandemin; med stabila containervolymer och kraftigt ökade tåggodsvolymer. Kommande miljardinvesteringar i hamnen med en farledsfördjupning, ger också goda förutsättningar för framtida tillväxt. Göteborg har historiskt haft en exceptionell tillväxt för logistik, en utveckling som dock mattades något 2022 då endast ca 70 000 kvm tillkom i regionen. Det senaste året har dock ny mark för logistiketableringar tillkommit både omkring Landvetter och på Hisingen.”

Läs mer på: 

https://intelligentlogistik.co…